Rytmus a Člověk v tísni nabízejí během „Týdne pro inkluzi“ program v Praze

Café Neustadt (Novoměstská radnice)

Pondělí 4. listopadu:

18:00 – 23:00

Vernisáž výstavyČlověk člověku člověkem” , jejímž autorem je  Jindřich Štreit (jedná se o cyklus černobílých fotografií z let 2002-2003, které se snaží postihnout mladé lidi v podporovaném zaměstnávání).

Promítání filmu “ Film jako Brno!“ Víta Klusáka a studentů FAMU; diskuze s autory – studenty Famu – i o dalších sociálních dokumentech. Kristýna Bartošová – „Pod lampou je tma“ (2012 / 25min) a další.

21:00 koncert Silencio Club (Industrial Love Songs). Láska a pathos v době postkabaretní, industriální něha a lyrická hysterie. Industrial love songs, Jakub Kudláč, Lucie Steinhauserová, Adam Levý.

V galerii bude probíhat prezentace organizací a projektů spolupracujících na tématu inkluze.

Čtvrtek 7. listopadu:

14:00-17:00  Workshop s názvem „Ber a/nebo daruj“ (Rytmus) chce zprostředkovat znalosti a zkušenosti zejména učitelům, rodičům a dalším, jichž se týká zapojování žáků do výuky a školního prostředí.

18:00 – 20:30 Projekce dokumentárních filmů s tématem inkluze (Rytmus o.s., Člověk v tísni o.p.s., Vyšší odborná škola Cheb, Meta o.s. a další).

18:30 Předání ceny „Férová škola“ za účasti hostů a pedagogů z oceněných škol (Liga lidských práv).

Liga lidských práv je nezisková organizace, která hájí práva a svobody všech lidí. Pomáhá lidem, aby znali svá práva a aktivně je prosazovali. Prosazuje systémové změny, které zlepšují kvalitu života v České republice. Férová škola: V rámci českého školství prosazujeme spravedlivé podmínky a kvalitní vzdělání pro všechny děti. Bez ohledu na zdravotní či sociální handicap má každé dítě v naší zemi právo na vzdělání. Projekt Férová škola prosazuje inkluzivní školství, které vnímá rozdíly mezi dětmi jako jejich bohatství a dokáže jich využít. Oceňujeme a podporujeme školy otevřené každému dítěti, školy rozvíjející potenciál každého žáka.

Zahraniční účastníci předávání letošního ocenění Férová škola:

Arthur Ivatts – Člen Královské školské inspekce se speciální zodpovědností za vzdělávání Romů v letech 1975–2003. Od roku 2003 působí jako nezávislý konzultant britské vlády (2007–2010), UNESCO, Open Society Foundations a dalších mezinárodních organizací. Má pracovní zkušenosti s projekty zaměřenými na romskou menšinu v Bulharsku, Maďarsku, Kosovu, Švédsku, Rumunsku, České republice a na Slovensku. Balint Magyar – Ministr školství v Maďarsku v letech 1996–98 a 2002–6. Během svého působení prosazoval reformy s cílem snížit nerovnosti v maďarském školství a zvýšit jeho výkonnost. V následujících letech nastal tlak na opuštění těchto reforem a návrat k původnímu stavu.

Tony Booth – Má za sebou více než třicetiletou výzkumnou, publikační a pedagogickou zkušenost v oblastech inkluze a exkluze ve vzdělávání a hodnotově orientovaném zlepšování škol. Je hlavním autorem Indexu inkluze, návodu na zavádění procesů pro zvyšování inkluzivity škol, který byl přeložen do 40 světových jazyků. Propojuje inkluzi s udržitelností životního prostředí a s globálním občanstvím. Navrhl také nové obsahy vzdělávání pro 21. století.

Rupert Higham – Nedávno dokončil doktorské studium v oboru dialogického vzdělávání na Univerzitě v Exeteru. V současné době vyučuje na Fakultě vzdělávání Univerzity v Cambridge a pracuje na dalším využití a vyhodnocování Indexu inkluze na školách v britském Norfolku.

  • 19.15 Vystoupení nově vzniklého pěveckého sboru o.s. Rytmus „Il ritmo quattro formaggi“, repertoár Letem světem
  • 19.30 Spolumat: představení www.spolumat.cz
  • 20:30 závěrečný raut: Dobročinná dražba Ladislav Čumba ; koncert Debbi Love – alternative-pop (Biomasha/Luděk Kazda) ; diskotéka, občerstvení (InBáze o.s.)


Pátek 8. listopadu:

14:00-17:00 Pokračování workshopu „Ber a/nebo daruj“ pro učitele a rodiče (viz. program v Akcích).

 

Langhans Galerie – Centrum Člověka v tísni

Pondělí 4. listopadu:

Zahájení výstavy THE BEST OF z výtvarného ateliéru Inventury“ pod vedením lektora Otto Kouwena (potrvá od 4.11. do 30.11.).

19:00 – 21:30 Promítání dokumentu „Punkový syndrom“ o finské kapele čtyř hudebníků s mentálním postižením. Následuje panelová diskuse Zpátky bych už nechtěl“ za účasti Justina Simona (Child Centred Consultancy, UK), Terezy Hradílkové (Centrum podpory transformace) a bývalé obyvatelky ústavu sociální péče.

diskuse, prezentace:

14:00 – 14:55 Inkluze v neformálním vzdělávání a volnočasových aktivitách dětí a mládeže“ – panelová diskuse s Martinem Šimáčkem (Agentura pro sociální začleňování), Alešem Sedláčkem (Česká rada dětí a mládeže), se zástupci Junáka a úředníkem MŠMT ČR.

15:00 – 16:00Inkluze ve službách pro mládež“panelová diskuse za účasti Reginy Kunzové (Česká asociace streetwork), Aleše Sedláčka (Česká rada dětí a mládeže) a zástupce MPSVČR.

16:10 – 18:30 Představení volnočasových organizací“Ramus: filmová projekce, Junák: zkušenosti z poradenství o specifických potřebách dětí, Spolumat: představení www.spolumat.cz a další.

17:00 – 18:30 Jarmark organizací působících v neformálním vzdělávání – možnost prezentace vlastního projektu (v případě zájmu kontaktujte Vítka Masopusta – vit.masopust@clovekvtisni.cz).

workshopy:

15:05 – 16:35Příliš živé děti v oddílech“ Marie Vlasatá (Junák).

16:45 – 17:45 Workshop“ – Hynek Trojánek (Ramus).

17:55 – 18:25 „Promítej i ty“ – využití filmu k podpoře inkluze ve volnočasových aktivitách – Ondřej Kamenický (Člověk v tísni, Jeden svět).

 

Úterý 5. listopadu:

10:00 – 14:00 Naučte děti učit se“ – seminář zaměřený na práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami založený na metodě Grunnlaget – Karolína Ranglová (Člověk v tísni, Programy sociální integrace). Dozvíte se, co to je konceptuální (pojmové) učení a metodologie Grunnlaget a jak tato metoda může podpořit děti, které mají v učení potíže. Často proto, že přicházejí do školky nebo školy z rodin, ve kterých není rozvoj jazyka a analytických kategorií dostatečně podpořen, nebo kde se mluví odlišným mateřským jazykem.

19:00 – 21:30 Všichni spolu“ – promítání dokumentu o německé inkluzivní škole, následuje panelová diskuse Proč (ne)zkusit školu jinak?“ se zástupcem MŠMT ČR, Ondřejem Hausenblasem (o. s. Kritické myšlení, PedF UK) a Michaelou Němcovou (matka syna s kombinovaným postižením, lektorka a učitelka).

 

Středa 6. listopadu:

19:00 „Kulturní instituce v inkluzivní společnosti“ – panelová diskuze

Postižení není osobní tragédie. Na lidech s postižením není nic špatného, co by potřebovalo opravit. Naopak. Co potřebujeme, je změna společnosti.“

Inkluze se netýká pouze škol a vzdělávání. Inkluze je proces, který prostupuje celou společností a zahrnuje nás všechny. Jak se s požadavky inkluzivní společnosti vyrovnávají muzea, divadla, knihovny nebo galerie? Jsou opravdu pro každého? Cítí se být neslyšící, nevidomí, senioři, Romové, Vietnamci nebo lidé na vozíku součástí publika, na které tyto instituce cílí? A jak vypadá spolupráce muzeí či knihoven se školami nebo rodinou? Těmto a mnoha dalším tématům se bude věnovat panelová diskuse, na které bude zastoupeno Centrum pro současné umění DOX, Národní museum, Ulicentrum nebo například projekt Bezbariérové knihovny. Diskuse bude tlumočena do znakového jazyka.

 

Čtvrtek 7. listopadu:

14:00 – 17:00 „Pravidla komunikace s neslyšícími“

Slepota odděluje lidi od věcí, hluchota od lidí.“ Helena Kellerová

Je znakový jazyk mezinárodní? Umí všichni neslyšící odezírat? A když neslyší, proč si to teda nepřečtou? Workshop bude probíhat jak na teoretické, tak na praktické úrovni. Seznámíme Vás s problematikou sluchového postižení, jednotlivými typy komunikace a odezíráním. Vyzkoušíte si řešení různých komunikačních situací a osvojíte si základní slovní zásobu, kterou můžete při setkání s neslyšícími využít. Setkání povede Mariana Koutská (Člověk v tísni, vzdělávací program Varianty, MU Brno, JAMU) a Pavel Kučera (MU Brno, JAMU, UP Olomouc).

19:00 – 21:30 „Inventura na cestách“ – komponovaný večer s o. s. Inventura

Během večera v premiéře uvidíte roadmovie „Deníky na cestách“ z cesty Divadla Inventura na festival do chorvatského Záhřebu, filmovou sondu „Motyky a Skype“ do života obyvatel české vesnice Gerník v rumunském Banátu a v neposlední řadě budete pozváni na premiéru v pořadí třetí divadelní hry „Dášo, vstávej!“ vycházející z deníkových zápisů milovnice cukrátek, herečky Dáši F. Večerem vás provedou a diskutovat budou tvůrci filmů a herci divadla Inventura.

 

Pedagogická fakulta UK – Velký sál

Pátek 8. listopadu:

14:30 – 16:00 „Workcoffee České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání“:

14:30 – 15:00Prezentace činnosti European Agency for Development in Special Needs Education“ – Věra Vojtová, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita.

15:00 – 15:30 „Postřehy z návštěvy Whitefield Schools v Londýně“ – Tomáš Habart, Člověk v tísni.

15:30 – 16:00 „Vzdělávání dětí se SVP a sociální role škol ve Velké Británii“ – Jan Klusáček, Lumos.

 

Kdo pořádá: Rytmus o.s., Člověk v tísni o.p.s., Skutečnost o.s.

Spolupodílejí se: Česká odborná společnost pro inkluzívní vzdělávání, Agentura pro sociální začleňování, Meta o.s., InBáze o.s., Liga lidských práv

Kdy se koná: od 4. do 8. listopadu 2013

Kde se koná: v Café Neustadt, Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1, Praha 2; Langhans Galerie – Centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 1; Pedagogická fakulta UK – Velký sál, M.Rettigové 4, Praha 1

Pro koho je určena: pro všechny

Webové stránky: https://www.tydenproinkluzi.cz

 

Pozvánka ke stažení:
Tyden_pro_inkluzi_Cafe_Neustadt_Langhans_Galerie