Metodické příručky Junáka chtějí učinit „z nevýhody výhodu“

První z nich s názvem „Diversity Toolkit aneb jak na rozmanitost ve skautingu“ je překladem z anglického originálu a odráží základní ideu skautského hnutí ocitovanou v úvodu. Obsahuje dvě části, z nichž ta úvodní „Pochopení rozmanitosti“ shrnuje „teoretické informace a užitečné tipy, které…

„Škola není tak malá, aby nepojala mnoho přátel“

V souvislosti s konáním „Týdne pro inkluzi“ se na naší škole v Ústí nad Labem – Neštěmicích uskuteční v pátek 1. listopadu celoškolní akce v rámci již probíhajícího projektu etické výchovy s názvem: „Škola není tak malá, aby nepojala mnoho přátel“. Téma pro 1….

Benefičním koncertem se přidává Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem

Na podporu “Týdne pro inkluzi“, přesně den před jeho zahájením 3.listopadu, se uskuteční benefiční koncert japonských umělců – vystoupí také mladí lidé s DS (taneční vystoupení, hra na bicí). Rovněž v tomto týdnu vyjde 3.číslo (roč.2013) časopisu Plus 21. Aktuálně…

Rytmus a Člověk v tísni nabízejí během „Týdne pro inkluzi“ program v Praze

Café Neustadt (Novoměstská radnice) Pondělí 4. listopadu: 18:00 – 23:00 Vernisáž výstavy “Člověk člověku člověkem” , jejímž autorem je  Jindřich Štreit (jedná se o cyklus černobílých fotografií z let 2002-2003, které se snaží postihnout mladé lidi v podporovaném zaměstnávání). Promítání…

Studenti sociální práce v Chebu přímo podpoří začlenění do přirozeného prostředí

Studenti VOŠ v Chebu, obor sociální práce, se zapojí  zcela prakticky: Každý student školy má za úkol zrealizovat aktivitu, jejímž prostřednictvím se konkrétní člověk se znevýhodněním začlení do přirozeného prostředí tak, jak si sám přeje a bez účasti a pomoci…

ZŠ prof. Z. Matějčka chystá společný program s učiteli a žáky dalších dvou základních škol

Jsme škola, která má velké zkušenosti s inkluzívním vzděláváním. Mezi žáky se SPUCH integrujeme děti s dalším postižením, integrace se nám velmi daří. Do budoucna usilujeme o to, abychom byli centrem pro inkluzi v Ústeckém kraji. V rámci uvedeného Týdne…

ZŠ Kamýk nad Vltavou připravuje společné vyučování

V rámci Týdne pro inkluzi budou žáci speciálních tříd účastníky vyučování v běžných třídách 1. stupně ZŠ v těchto vyučovacích předmětech: výtvarná, hudební, pracovní, tělesná výchova a prvouka. Ve středu v tomto týdnu bude ve škole probíhat Canisterapie, které se…

Plánování zaměřené na člověka při tvorbě IVP

Jednodenní kurz pro pedagogické pracovníky je určený zejména učitelům mateřských a základních škol. Hlavním tématem kurzu bude využití konceptu plánování zaměřeného na člověka při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů. Výuku povede lektorka QUIPu Radka Čebišová. Kdo pořádá: QUIP – Společnost pro změnu…

Společný projektový den v ZŠ Úvaly

Připravili jsme u nás ve škole projektový den na téma „Zdravá výživa“: • společná výuka, spolupráce na projektu žáků školy hlavního vzdělávacího proudu a speciální školy • společná tvořivá, umělecká a praktická činnost výše zmíněných skupin žáků Kdo pořádá: ZŠ…

Zkušenosti s inkluzí v Základní škole v Ostravě-Mariánských Horách zaznamenají žáci 5.ročníku

Cílem akce v rámci „Týdne pro inkluzi“ je shrnout dosavadní poznatky a zkušenosti s inkluzí v rámci naší základní školy. Program bude koncipován jako reportáž, kterou natočí a sestříhají žáci 5. ročníku ve spolupráci s třídní učitelkou, v dokumentu použijí…

V měcholupské základní škole se tématem „inkluze“ budou zabývat všichni žáci a učitelé

Do „Týdne pro inkluzi“se zapojí celá naše  škola dle následujícího programu: Přípravka: Děti si vyzkouší jaké to je být nevidomý, s omezenou možností pohybu. 1. třída: Žáci si vyzkouší, „jaké to je být…“ prostřednictvím hraní „rolí“ např. nevidomý, neslyšící, s…

Několikanásobná medailistka Eva Berná promluví ke studentům SOŠ a SOU Městec Králové

Jedná se o besedu, kterou povede Eva Berná, absolventka naší školy a zároveň několikanásobná medailistka z paralympijských her v Pekingu a Londýně. Žáci budou mít možnost prohlédnout si medalile a fotografie, ale především si vyslechnou příběh, jak lze i s…

„Děti si budou společně hrát“, chystají v MŠ Laudova se speciálními třídami

V měsíci listopadu uskutečníme „Výstavu na plotě“ z fotografií ze společných akcí. Dále děti z běžných tříd zahrají divadelní představení dětem ve speciálních třídách. Vzhledem k tomu, že jsme komplex čtyř MŠ (Duha, Sluníčko, Opuková, Fialka), které jsou složeny ze…

V Kralupech nad Vltavou propojí žáky dvou škol (ZŠ praktická)

Akce, kterou u nás v Kralupech nad Vltavou chystáme v rámci „Týdne pro inkluzi“, je rozdělena na dvě části: V pondělí 4.listopadu proběhnou sportovní aktivity žáků obou škol v prostorách tělocvičny ZŠ Gen. Klapálka. Ve čtvrtek 7.listopadu se uskuteční výtvarné…

V Kralupech nad Vltavou propojí žáky dvou škol (ZŠ gen. Klapálka)

V pondělí navštíví naší školu děti ze ZŠ praktické a budou mít sportovní program s našimi šesťáky. Ve čtvrtek půjdou naši šesťáci do ZŠ praktická v Kralupech a budou mít řemeslně výtvarné dílny. Celou akci budeme dokumentovat a propagovat v…

Širokou veřejnost chce oslovit nymburské Centrum pro všechny

Celý týden bychom rádi věnovali propagaci této záslužné akce a zároveň i  propagaci našeho sdružení, které se věnuje primárně integraci dětí a mládeže s postižením do volnočasových aktivit. Po celý týden budeme mít otevřené dveře všem zájemcům, budeme rozdávat letáky…

Klub nejmenších nabízí možnost sdílet „šťastnou budoucnost“

Když chce člověk něco změnit, něčeho dosáhnout, tak si to prý má napsat a dát na viditelné místo a ono to pak přijde… U příležitosti „Týdne pro inkluzi 2013“ vznikla stránka na webovém portále našeho Klubu nejmenších. Snažíme se ukázat…

V milovické škole se žáci pustí do dramatizace textu na téma „jiný spolužák“

Během „Týdne pro inkluzi“ připravíme Den otevřených dveří ve třídách, kde se vzdělávají „integrovaní“ žáci. Děti si vyzkoušejí, jaké to je být „nevidomý“ a jaké to je dorozumívat se jiným jazykem. Pokusíme se o dramatizaci textu na téma „jiný spolužák“…

Společný výlet dětí na divadelní představení plánují v MŠ DUHA v pražských Košířích

Připravili jsme v naší mateřské škole v Praze dvě nezávislé akce:  na středu 6.listopadu chystáme společný výlet dětí zdravých a znevýhodněných do KD Mlejn na divadelní představení a v pátek 8.listopadu se ještě uskuteční obdobný dětský výlet do divalda U…

Na gymnáziu pomůže zapojování spolužáka jeho psycholožka

V naší škole v Olomouci máme na nižším stupni osmiletého gymnázia již druhého chlapce s PAS. První z nich je již v kvartě a přes velké počáteční potíže se vzájemnou akceptací (jeho a třídy) se začlenění podařilo a chlapec bude…