Charakteristiky žákovských prekoncepcí o mentálním postižení a možnost jejich diagnostiky

Datum: 22. 10. 2018

Čas: 12:00 - 13:30

Místo konání: Dukelská 9, České Budějovice (Aula D240)

Příspěvek se zabývá dosud marginálně řešenou tematikou prekoncepcí intaktních žáků o mentálním postižení. Jedním z významných faktorů, které ovlivňují úspěšnost společného vzdělávání, jsou vzájemné vztahy mezi intaktní žákovskou populací a žáky s potřebou podpůrných opatření (především těmi, kteří mají nějaký druh závažnějšího postižení). Za nejvíce ohroženou skupinu žáků s potřebou podpůrných opatření lze považovat právě žáky s mentálním postižením. Vztahy v rámci heterogenní třídy jsou z velké míry ovlivněny pojetími či představami (tj. prekoncepcemi) žáků, je proto důležité umět diagnostikovat a pracovat s prekoncepcemi žáků v reálné praxi. Na základě zjištěných výsledků z již realizovaného výzkumného šetření budou prezentovány nejpodstatnější charakteristiky prekoncepcí intaktních žáků o mentálním postižení včetně faktorů, které je ovlivňují, a možnosti diagnostiky a způsoby práce s prekoncepcemi ve školním prostředí.

Přednáška proběhne v aule D240.

Autor příspěvku: admin