Den pro inkulzi

Datum: 25. 10. 2018

Čas: 8:00 - 17:00

Místo konání: Horní město 231, 793 44

V rámci Dne pro inkluzi budou po celý den probíhat aktivity a dílny zaměřené na přiblížení společného vzdělávání dětem základní a mateřské školy, rodičům i široké veřejnosti. Dále bude prezentována práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami formou dne otevřených dveří, výstavy prací dětí a žáků, besedou aktérů společného vzdělávání (pedagogové, rodiče, veřejnost, speciální pedagog).

Autor příspěvku: admin