Job Inclusion

Datum: 27. 10. 2018

Čas: 9:00 - 17:00

Místo konání: Madrid, Španělsko

Stejně jako další evropské organizace, se Rytmus – od klienta k občanovi, o. p. s. zúčastní mezinárodního semináře s názvem Job inclusion (začleňování v práci), kde vystoupí ředitelka organizace Pavla Baxová s příspěvkem zaměřený na témata:

  • tranzitní program jako příprava pro zaměstnání
  • příklady lidí s Downovým syndromem
  • využití různých způsobů pro získání zaměstnání u lidí s Downovým syndromem (spolupráce se zaměstnavateli, komunitní sociální práce, využití sociálních sítí a osvětové akce na podporu zaměstnávání lidí s postižením)

Autor příspěvku: admin