Komunikace s lidmi s postižením

Datum: 23. 10. 2018

Čas: 10:45 - 14:30

Místo konání: Mráčkova 3090/2, Praha - Modřany

Aktivita proběhne v rámci vyučovacích hodin Výchovy k občanství v 7. třídách, v návaznosti na téma “druhy komunikace”. Aktivita bude spočívat v rozdělení rolí mezi žáky – vyzkouší si roli asistentů a roli člověka s postižením, který má omezené komunikační dovednosti.

Po rozdělení rolí budou mít žáci za úkol zjistit, co potřebuje člověk s mentálním i fyzickým hendikepem, který může v komunikaci používat jen pokynutí hlavou na znamení ANO/NE (př. Potřebuji se dostat k umyvadlu a naplnit si lahve s vodou.). Po aktivitě bude následovat reflexe + diskuse nad tím, jak my sami můžeme pomoci, kdy jsme naposledy pomohli druhému člověku atd.

Autor příspěvku: admin