Kurz: vytváření „Kruhu přátel“ – podpora vrstevnických vztahů

Datum: 22. 10. 2018

Čas: 9:00 - 17:00

Místo konání: Magdalény Rettigové 4, Praha 1

Kruh přátel (Circle of friends) je nástrojem k podpoře inkluze – podporuje začleňování dětí s potížemi v učení do běžného školního prostředí. Funguje na principu cíleného/záměrného budování vztahů okolo žáka, který je náchylný k vyčleňování z třídního kolektivu z důvodů postižení, odlišnosti nebo protože se zrovna vyrovnává s osobní krizí ve svém životě.

Autor příspěvku: admin