Možnosti a limity společného vzdělávání v pedagogické praxi

Datum: 26. 10. 2018

Čas: 9:30 - 13:00

Místo konání: Pospíšilova 365/9, Hradec Králové

Tentokrát se zaměříme na praktické aspekty společného vzdělávání dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a to z pohledu pedagogických pracovníků ZŠ. V rámci semináře bude vytvořen prostor pro společné sdílení zkušeností pedagogů participujících na edukaci dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Diskutovány budou možnosti a meze společného vzdělávání.

Více: http://www.inkluzevpraxi.cz/prehled-akci-vsechny-akce

Autor příspěvku: admin