Nevidím, ale zvládnu to

Datum: 31. 10. 2018

Čas: 8:00 - 12:00

Místo konání: Novolíšeňská 10, Brno

Setkání se zástupci Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Kyjov, kteří už tradičně do naší školy jezdí s výukovým programem “Nevidím, ale zvládnu to”. Představují našim žákům 4. a 5. ročníků rozličné pomůcky denní potřeby, psací pomůcky, moderní technologie, simulační brýle, prostorovou orientaci apod. Vše funguje formou stanovišť, na kterých si naši žáci vše zkoušejí, hmatají atd.

V návaznosti na tuto dlouhodobou spolupráci se SONS Kyjov jsme se také v říjnu zapojili do celostátní sbírky Bílá pastelka na nevidomé a slabozraké se konala 17.10.2018, ve které jsme vybrali odhadem přes 11 000 Kč.

Inkluze pro naši školu znamená i opačný proces – tedy nejen začleňování mezi běžné žáky, ale taktéž vzdělávání těchto “běžných” žáků o populaci znevýhodněných/postižených. V inkluzi spatřujeme i tento širší rozměr.

Autor příspěvku: admin