Pracovní snídaně s poslanci na téma “Jak se daří dětem se speciálními potřebami”

Datum: 25. 10. 2018

Čas: 9:00 - 10:00

Místo konání: Sněmovní 7, Praha 1

“Pracovní snídaně s poslanci má přispět ke zlepšení informovanosti o společném vzdělávání.
Téma společného vzdělávání se dnes často diskutuje a bohužel ne vždy je dáván prostor názorům, které jsou založené na tvrdých datech nebo pohledu rodičů, kteří mají s výchovou dětí se speciálními vzdělávacími potřebami přímou zkušenost. Na snídani budeme sdílet zkušeností, s čím se dnes potýkají děti se speciálními potřebami a jejich rodiče ve školství a jak v praxi funguje nový systém podpůrných opatření, na něž mají děti garantované právo již třetí školní rok.
Spolek Rodiče za inkluzi sdružuje rodiče dětí s různými vzdělávacími potřebami a věnuje se osvětě tématu společného vzdělávání. Zároveň pomáháme rodičům i dalším aktérům vzdělávání, kteří se dostávají do složitých situací ve školství. Usilujeme o to, aby rodiče byli skutečnými partnery při vzdělávání svých dětí. Nabízíme informace, poradenství a komplexní přístup podložený profesní i osobní (rodičovskou) zkušeností. Věříme, že společné vzdělávání je přínosné pro všechny děti a ve svých důsledcích také pro celou společnost.”

Autor příspěvku: admin