Přednáška „Podpora ohrožených dětí a jejich rodin v době transformace”

Datum: 22. 10. 2018

Čas: 11:00 - 12:50

Místo konání: Poříčí 31, Brno

Přednáška představí proces transformace Dětského centra Zlín, dříve dětského domova pro děti do tří let (“”kojeneckého ústavu””) na zařízení specializující se na podporu ohrožených dětí a jejich rodin. Posluchači se dozvědí, jak bylo třeba na změně pracovat s rodinami, odborníky a pracovníky organizace. Na konkrétních kazuistikách bude představena aktuální forma podpory rodinám v krizi.

Přednáší Mgr. M. Mikláš, ředitel Dětského centra Zlín, p.o., ve spolupráci s KSIP PdF MU
budova PdF MU, Poříčí 31, Brno, uč. 32

Autor příspěvku: admin