Přednáška „Radosti a strasti osobní asistence” (Domov pro mne)

Datum: 26. 10. 2018

Čas: 16:00 - 17:30

Místo konání: Poříčí 31, Brno

Přednáška seznámí se zkušenostmi s realitou osobní asistence, pozornost bude věnována vztahu mezi asistentem a klientem a možným rizikům, která v tomto vztahu nastávají. Také se však bude mluvit o tom, co krásného práce osobního asistenta může přinášet. V rámci přednášky bude prostor pro otázky a diskusi.

Přednáší: Ing. Bc. Jarmila Vokálová, Domov pro mne, z.s., ve spolupráci s IVIV PdF MU
budova PdF MU, Poříčí 31, uč. 34

Autor příspěvku: admin