Přednáška: Souvislosti didaktiky s inkluzivním vzděláváním

Datum: 22. 10. 2018

Čas: 15:00 - 15:45

Místo konání: Dukelská 9, České Budějovice (Aula D240)

“Přednášející: PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. a Mgr. Marie Najmonová, Katedra pedagogiky a psychologie PF JU

Aula D240

Anotace:
Cílem přednášky bude seznámit posluchače se specifiky vyučovacího procesu v inkluzivním vzdělávání, a to s ohledem na způsob kooperace a komunikace žáků, pedagogů a dalších pedagogických pracovníků.”

Autor příspěvku: admin