Seminář o inkluzivním vzdělávání

Datum: 24. 10. 2018

Čas: 15:30 - 17:00

Místo konání: Chodské nám. 1, Plzeň

Seminář se ze zdravotních komplikací lektora neuskuteční a proběhne v náhradním termínu, který bude stanoven později.

 

Seminář určený především pro studenty učitelských oborů a pedagogy z praxe k tématu “Specifika žáka v sociálně vyloučení lokalitě”.

Lektorem je Mgr. Vladimír Foist, bývalý ředitel certifikované inkluzivní (férové) školy, v současnosti expert pro oblast inkluzivního vzdělávání Vládního výboru (Agentury) pro sociální začleňování. Seminář je pořádán v rámci projektu OP VVV Cesty k inkluzi (CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000166).

Autor příspěvku: admin