Slyšíme, co jiní neslyší

Datum: 24. 10. 2018

Čas: 9:00 - 11:00

Místo konání: Spartakovců 1153, Ostrava-Poruba

Plánovanou aktivitou bude výtvarné tvoření žáků běžné školy a žáků se sluchovým znevýhodněním. Při setkání se žáci seznámí s alternativními způsoby komunikace, pokusí se navázat vlastní kontakty přirozenou formou a společně vytvoří výtvarnou kompozici s tématem Barev podzimu (Slyšíme, co jiní neslyší). V průběhu aktivity bude pořízená fotodokumentace i videosekvence zachycující postupný vznik společné tvorby a způsob komunikace mezi žáky s odlišnými možnostmi. V závěru se pokusíme vyjádřit své pocity z tvoření a společné aktivity evaluačním dotazníkem s alternativou smajlíků.

Autor příspěvku: admin