Společně v pohádkách, v tónech, v barvách a při práci

Začátek: 22. 10. 2018 - Konec: 25. 10. 2018

Čas: 8:25 - 14:30

Místo konání: Kamýk nad Vltavou 146

Žáci speciálních a běžných tříd se už více než deset let navzájem setkávají nejen při společných akcích školy, ale také při vyučování. V Týdnu pro inkluzi 2018 stráví každá třída (od 1. do 9. ročníku) jednu společnou hodinu se spolužáky ze speciálních tříd.

  • I. třída – společně si zahrajeme pohádku O třech medvědech, procvičíme předmatematické představy (přiřazování) a matematiku (počítání do 5).
  • II. třída – společně si zazpíváme a zahrajeme pohádku O veliké řepě, procvičíme si posloupnost.
  • III. třída – společně si zazpíváme.
  • V. třída (4., 5. ročník) – společně si zahrajeme na hudební nástroje.
  • VI. a VII. třída – společně budeme výtvarně tvořit při hudbě.
  • VIII. a IX. třída – společně budeme pracovat a tvořit ze dřeva.

Autor příspěvku: admin