Společné vzdělávání v praxi MŠ

Datum: 25. 10. 2018

Čas: 15:00 - 17:00

Místo konání: Wellnerova 256/25, Olomouc

V rámci semináře bude kladen důraz na verbální a neverbální složku komunikace mezi pedagogem a žákem. Zaměříme se na žáky s potřebou podpůrných opatření a na nejčastější chyby v komunikaci. Seznámíme se s praktickými doporučeními pro rozvoj komunikačních dovedností vedoucích k efektivnímu komunikačnímu procesu.

Více zde: http://www.inkluzevpraxi.cz/prehled-akci-vsechny-akce

Autor příspěvku: admin