TPI na MŠ Duha

Začátek: 22. 10. 2018 - Konec: 25. 10. 2018

Místo konání: Trojdílná 1117, Praha 5

Vzpoura úrazům (25. 10. | 9:00 – 11:00)

  • 1. pomoc pro děti (ve spolupráci s VZP)

 

AFRICKÉ DOPOLEDNE (24. 10. | 8:00 – 10:00)

  • Podpora etnické odlišnosti

 

Divadlo “UJETO” (23. 10. | 10:00 – 15:00)

  • Program Příběhy v nás aneb dramaterapie v mateřské škole nabízí nenásilnou formou koncipovaná setkání šitá na míru podle potřeb a charakteru dané skupiny. Záměr může být terapeutický, edukační nebo osobnostně rozvojový. Příklady zpracovávaných témat: vztahy ve skupině, osvojování sociálních dovedností, komunikace, práce s emocemi, já a svět a mnohá další.

 

Divadlo v Angličtině (22. 10. | 9:00 – 11:00)

  • Divadlo pro školkové děti v anglickém jazyce – podpora dětí s OMJ v naší školce

Autor příspěvku: admin