vychází Pedagogická orientace – “Být jiný v české základní škole”

Začátek: 22. 10. 2018 - Konec: 26. 10. 2018

Čas: 10:00 - 17:00

Místo konání: Poříčí 31, Brno

Pedagogická orientace – “Být jiný v české základní škole”, Vol 28, No 2 (2018)
Monotematické číslo časopisu Pedagogická orientace se věnuje jinakosti v kontextu školního vzdělávání. Impulsem k volbě tohoto tématu byla vyhrocená společenská debata o inkluzi, která podle oponentů (po)vede ke zhoršení vzdělávání tím, jak se jiné děti zapojí do běžných škol. V této perspektivě je zahrnutí jinakosti do běžné školy vykreslováno především jako ohrožení a je redukováno na politické téma inkluze žáků s oficiálně uznanými speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP). Přítomnost jiné jinakosti ve škole z této debaty zcela vypadává, ačkoliv přitom by mohla sloužit jako užitečný srovnávací příklad, který by nám vyjevil možné příčiny postojů k odmítané inkluzi žáků se SVP i její možné dopady.
Cílem monotematického čísla je přispět k diskusi o jinakosti ve vzdělávání nabídnutím textů využívajících makro-perspektivu a spíše normativní optiku a textů stojících na mikro-perspektivě učitelských a zejména žákovských zkušeností s jinakostí. To ukazuje jinakost jako každodenní žitou realitu žáků a jako prostor vyjednávání jejich identity v pedagogických vztazích.

Editoři: Irena Smetáčková, Kateřina Lojdová, David Doubek
https://journals.muni.cz/pedor

Autor příspěvku: admin