Workshop: Specifika dítěte ze sociokulturně znevýhodněného prostředí ve vztahu ke školní úspěšnosti

Datum: 22. 10. 2018

Čas: 14:00 - 14:45

Místo konání: Dukelská 9, České Budějovice (Aula D240)

Přednášející: Bc. Kateřina Šimerová, Sociální pedagožka na ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, České Budějovice
Aula D240

Anotace:
Cíl vzdělávací akce: Při práci s romskými dětmi je především nutné znát specifika kulturně sociálního prostředí, ze kterého pocházejí. Cílem je stručně seznámit účastníky s příčinami školní neúspěšnosti dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

Autor příspěvku: admin