Workshop “Výuka ruského jazyka pro studenty se zrakovým postižením”

Datum: 26. 10. 2018

Čas: 8:00 - 9:30

Místo konání: Poříčí 9, Brno

Přednáška a workshop o výuce ruského jazyka pro studenty se zrakovým postižením. Workshopu se zúčastní Mgr. Martina Baláková, slabozraká absolventka MU, která tři roky studovala ruštinu. Na workshopu budou představeny metodické rady a praktické postupy přípravy studijních materiálů pro slabozraké studenty. Účastníci se seznámí s počítačovými nástroji, softwary a pomůckami, které umožňují slabozrakým studentům pracovat s tištěnými texty a textovými editory.

Pořádá katedra ruského jazyka a literatury PdF MU
budova PdF MU, Poříčí 9, Ruské centrum, 5. patro

Autor příspěvku: admin