Warning: array_rand(): Array is empty in /data/web/virtuals/161245/virtual/www/domains/tydenproinkluzi.cz/wp-content/themes/islemag/ti-prevdem/prevdem-functions.php on line 41

Nevidím, ale zvládnu to

Datum: 31. 10. 2018

Čas: 8:00 - 12:00

Místo konání: Novolíšeňská 10, Brno

Setkání se zástupci Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Kyjov, kteří už tradičně do naší školy jezdí s výukovým programem "Nevidím, ale zvládnu to". Představují našim žákům 4. a 5. ročníků rozličné pomůcky denní potřeby, psací pomůcky, moderní technologie, simulační brýle, prostorovou orientaci apod. Vše funguje formou stanovišť, na kterých si naši žáci vše zkoušejí, hmatají […]

Týden pro inkluzi

Začátek: 22. 10. 2018 - Konec: 25. 10. 2018

Čas: 8:00 - 12:00

Místo konání: Masarykovo nám. 16, Šlapanice

Týden pro inkluzi
Žáci 5. tříd budou krátce seznámeni s tématikou SPU v rámci přednášky. Následně si projdou 7 stanovišť, v rámci kterých si mohou na vlastní kůži zažít, jak vnímají psaní, čtení, počítání atd. lidé s dyslexií, dysgrafií, dysortografií a dysklakulií. Všechna stanoviště obsluhují žáci osmých tříd. Na závěr proběhne zpětná vazba od obou ročníků. Cílem je […]

Komunikace s lidmi s postižením

Datum: 23. 10. 2018

Čas: 10:45 - 14:30

Místo konání: Mráčkova 3090/2, Praha - Modřany

Komunikace s lidmi s postižením
Aktivita proběhne v rámci vyučovacích hodin Výchovy k občanství v 7. třídách, v návaznosti na téma "druhy komunikace". Aktivita bude spočívat v rozdělení rolí mezi žáky - vyzkouší si roli asistentů a roli člověka s postižením, který má omezené komunikační dovednosti. Po rozdělení rolí budou mít žáci za úkol zjistit, co potřebuje člověk s mentálním […]

Publikování překladu článku

Datum: 25. 10. 2018

Čas: 16:00 - 17:00

Místo konání: Karlínské nám. 12, Praha 8

Publikování překladu článku
Připravíme a zveřejníme překlad článku, ve kterém je popsán způsob zajištění podpory člověku s komplexními potřebami v jeho vlastním přirozeném prostředí. Autorem textu je mezinárodně uznávaný myslitel a autor konceptu Plánování zaměřené na člověka John O´Brien a Beth Gallagher, ředitelka agentury podpory samostatného bydlení.

Warning: array_rand(): Array is empty in /data/web/virtuals/161245/virtual/www/domains/tydenproinkluzi.cz/wp-content/themes/islemag/ti-prevdem/prevdem-functions.php on line 41

Týden inkluze, aneb díváme se na svět stejnýma očima

Začátek: 22. 10. 2018 - Konec: 23. 10. 2018

Čas: 8:00 - 12:00

Místo konání: Černčice 42, Petrohrad

Projektového dne se zúčastní děti a žáci ze ZŠ a MŠ Petrohrad. První den bude pracovat každá třída ve svých kmenových třídách, kde jim paní učitelky vysvětlí pojmy handicap, tělesné postižení, mentální postižení, představí jim jednotlivá postižení. Vytvoří společnou koláž, shlédnou krátká videa. Druhý a třetí den se budou věnovat jednotlivým tělesným postižením, kde své […]

Warning: array_rand(): Array is empty in /data/web/virtuals/161245/virtual/www/domains/tydenproinkluzi.cz/wp-content/themes/islemag/ti-prevdem/prevdem-functions.php on line 41

Otevřený workshop

Datum: 25. 10. 2018

Čas: 9:15 - 10:45

Místo konání: José Martího 269/31, Praha

Otevřený workshop o typech zdravotního postižením, kompenzačních pomůckách i předmětech denní potřeby. Možnost vyzkoušet si jízdu na invalidním vozíku, pohyb s bílou holí, stolní hry pro nevidomé, komunikaci prstovou abecedou aj. Akce je otevřená i veřejnosti.

Warning: array_rand(): Array is empty in /data/web/virtuals/161245/virtual/www/domains/tydenproinkluzi.cz/wp-content/themes/islemag/ti-prevdem/prevdem-functions.php on line 41

Projektový den “Zahrada snů”

Datum: 26. 10. 2018

Čas: 8:00 - 13:00

Místo konání: Chotýšany 49

V pátek proběhne na naší škole projektový den s tématem "Zahrada snů". Děti budou rozděleny do skupin (včetně integrovaných dětí) a budou si projektovat svou "Zahradu snů". Minulý rok proběhla přístavba školy, která se rozrostla na původní školní zahradu. Nyní je potřeba vymyslet zahradu novou, na čemž se budou velkou měrou podílet naše děti.

Warning: array_rand(): Array is empty in /data/web/virtuals/161245/virtual/www/domains/tydenproinkluzi.cz/wp-content/themes/islemag/ti-prevdem/prevdem-functions.php on line 41

vychází Pedagogická orientace – “Být jiný v české základní škole”

Začátek: 22. 10. 2018 - Konec: 26. 10. 2018

Čas: 10:00 - 17:00

Místo konání: Poříčí 31, Brno

Pedagogická orientace - "Být jiný v české základní škole", Vol 28, No 2 (2018) Monotematické číslo časopisu Pedagogická orientace se věnuje jinakosti v kontextu školního vzdělávání. Impulsem k volbě tohoto tématu byla vyhrocená společenská debata o inkluzi, která podle oponentů (po)vede ke zhoršení vzdělávání tím, jak se jiné děti zapojí do běžných škol. V této […]

Warning: array_rand(): Array is empty in /data/web/virtuals/161245/virtual/www/domains/tydenproinkluzi.cz/wp-content/themes/islemag/ti-prevdem/prevdem-functions.php on line 41

Workshop “Výuka ruského jazyka pro studenty se zrakovým postižením”

Datum: 26. 10. 2018

Čas: 8:00 - 9:30

Místo konání: Poříčí 9, Brno

Přednáška a workshop o výuce ruského jazyka pro studenty se zrakovým postižením. Workshopu se zúčastní Mgr. Martina Baláková, slabozraká absolventka MU, která tři roky studovala ruštinu. Na workshopu budou představeny metodické rady a praktické postupy přípravy studijních materiálů pro slabozraké studenty. Účastníci se seznámí s počítačovými nástroji, softwary a pomůckami, které umožňují slabozrakým studentům pracovat […]

Warning: array_rand(): Array is empty in /data/web/virtuals/161245/virtual/www/domains/tydenproinkluzi.cz/wp-content/themes/islemag/ti-prevdem/prevdem-functions.php on line 41

Beseda na téma „Život vozíčkářky s asistenčním psem”

Datum: 25. 10. 2018

Čas: 10:00 - 11:50

Místo konání: Poříčí 31, Brno

...aneb "Vážně a nevážně o životě na vozíku se psím kamarádem." Beseda představí příběh paní Květy, která je po úrazu upoutána na invalidní vozík. Má toho nejlepšího parťáka - asistenčního labradora Plaxe. Paní Květa bude mluvit o radostech a strastech člověka, kterého ze dne na den překvapila nová situace. Povídat si s ní bude její […]

Warning: array_rand(): Array is empty in /data/web/virtuals/161245/virtual/www/domains/tydenproinkluzi.cz/wp-content/themes/islemag/ti-prevdem/prevdem-functions.php on line 41

Beseda na téma „Možnosti uplatnění nevidomých studentů v Česku a v zahraničí”

Datum: 24. 10. 2018

Čas: 16:00 - 17:50

Místo konání: Poříčí 7, Brno

Beseda bude o pracovním a studijním uplatnění nevidomých studentů v ČR a zahraničí. Besedy se zúčastní nevidomí studenti, kteří mají zkušenost se studiem v České republice i zahraničí i pracovní zkušenosti. V rámci besedy bude dán prostor diskusi a otázkám posluchačů. Účastníci besedy z řad studentů: Bc. Vojtěch Polášek (student FI, Česká republika), Alibek Tokabayev […]

Warning: array_rand(): Array is empty in /data/web/virtuals/161245/virtual/www/domains/tydenproinkluzi.cz/wp-content/themes/islemag/ti-prevdem/prevdem-functions.php on line 41

Přednáška „Radosti a strasti osobní asistence” (Domov pro mne)

Datum: 26. 10. 2018

Čas: 16:00 - 17:30

Místo konání: Poříčí 31, Brno

Přednáška seznámí se zkušenostmi s realitou osobní asistence, pozornost bude věnována vztahu mezi asistentem a klientem a možným rizikům, která v tomto vztahu nastávají. Také se však bude mluvit o tom, co krásného práce osobního asistenta může přinášet. V rámci přednášky bude prostor pro otázky a diskusi. Přednáší: Ing. Bc. Jarmila Vokálová, Domov pro mne, […]

Warning: array_rand(): Array is empty in /data/web/virtuals/161245/virtual/www/domains/tydenproinkluzi.cz/wp-content/themes/islemag/ti-prevdem/prevdem-functions.php on line 41

Filmový podvečer na PdF MUNI – „Rebelská střední v Berlíně“ (2017)

Datum: 23. 10. 2018

Čas: 18:00 - 20:00

Místo konání: Poříčí 9, Brno

Rebelská střední v Berlíně je škola, kde není žádná ředitelna, a nerozdávají se žádné známky. Učitele si platí studenti a oni sami také rozhodují o osnovách i každodenním chodu školy. Dokument se dotýká témat, jako je inkluze, alternativní vzdělávání, participační demokracie, šikana a několik dalších témat. Režie: Alexander Kleider O filmu (včetně traileru): https://www.promitejity.cz/detail-filmu/81-rebelska-stredni-v-berline Film […]

Warning: array_rand(): Array is empty in /data/web/virtuals/161245/virtual/www/domains/tydenproinkluzi.cz/wp-content/themes/islemag/ti-prevdem/prevdem-functions.php on line 41

Přednáška a seminář “Dynamics of social inclusion/exclusion in public space“

Datum: 24. 10. 2018

Čas: 10:00 - 13:40

Místo konání: Joštova 10, Brno

Přednáška a seminář polské lektorky Marcjanny Nóżka probíhají v rámci kurzu Social Inclusion: Perspectives, Practices and Challenges within the Visegrad Region (https://inclusion.fss.muni.cz). Lektorka představí základní koncepty bezdomovectví a bude o nich se studenty diskutovat v kontextu teritoriálního chování. Podrobněji se bude zabývat tématy domova sociálně vyloučených lidí, inkluze ve vyloučených sousedstvích, identifikace s místem, prostorové […]

Warning: array_rand(): Array is empty in /data/web/virtuals/161245/virtual/www/domains/tydenproinkluzi.cz/wp-content/themes/islemag/ti-prevdem/prevdem-functions.php on line 41

Výlety do Světa techniky

Začátek: 22. 10. 2018 - Konec: 25. 10. 2018

Místo konání: Komenského 700, Studénka

Děti z MŠ Studénka, MŠ Budovatelská, MŠ Poštovní, MŠ Komenského, MŠ Butovice a MŠ Rudolfa Tomáška čeká ve dnech od 22.10 - 25.10. výlet do Světa techniky v Ostravě, kde je pro děti připraven dopolední program. Akce se zúčastní všechny děti mateřských škol, včetně dětí integrovaných a na akci pojedou asistenti pedagogů i speciální pedagogové […]

Přednášky pro inkluzi

Datum: 23. 10. 2018

Čas: 13:15 - 15:40

Místo konání: Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

Přednášky pro inkluzi
Přednášky pro inkluzi: 13.15 – 14.15 Zdeněk Svoboda, Ladislav Zilcher INKLUZE A ČESKÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM 14.15 – 15.00 Vladimír Foist SPECIFIKA VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTECH SE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝMI LOKALITAMI 15.00 – 15.40 Radek Vorlíček INTERAKČNÍ KULTURA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE A HLEDÁNÍ DRUHÝCH VE VRSTEVNICKÉ SKUPINĚ Regiocentrum Nový pivovar - Hradec Králové (místnost P4 - Ebenova síň)

Warning: array_rand(): Array is empty in /data/web/virtuals/161245/virtual/www/domains/tydenproinkluzi.cz/wp-content/themes/islemag/ti-prevdem/prevdem-functions.php on line 41

Možnosti a limity společného vzdělávání v pedagogické praxi

Datum: 26. 10. 2018

Čas: 9:30 - 13:00

Místo konání: Pospíšilova 365/9, Hradec Králové

Tentokrát se zaměříme na praktické aspekty společného vzdělávání dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a to z pohledu pedagogických pracovníků ZŠ. V rámci semináře bude vytvořen prostor pro společné sdílení zkušeností pedagogů participujících na edukaci dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Diskutovány budou možnosti a meze společného vzdělávání. Více: http://www.inkluzevpraxi.cz/prehled-akci-vsechny-akce

Warning: array_rand(): Array is empty in /data/web/virtuals/161245/virtual/www/domains/tydenproinkluzi.cz/wp-content/themes/islemag/ti-prevdem/prevdem-functions.php on line 41

Společné vzdělávání v praxi MŠ

Datum: 25. 10. 2018

Čas: 15:00 - 17:00

Místo konání: Wellnerova 256/25, Olomouc

V rámci semináře bude kladen důraz na verbální a neverbální složku komunikace mezi pedagogem a žákem. Zaměříme se na žáky s potřebou podpůrných opatření a na nejčastější chyby v komunikaci. Seznámíme se s praktickými doporučeními pro rozvoj komunikačních dovedností vedoucích k efektivnímu komunikačnímu procesu. Více zde: http://www.inkluzevpraxi.cz/prehled-akci-vsechny-akce

Warning: array_rand(): Array is empty in /data/web/virtuals/161245/virtual/www/domains/tydenproinkluzi.cz/wp-content/themes/islemag/ti-prevdem/prevdem-functions.php on line 41

Aktuální problematika společného vzdělávání na základní škole

Datum: 23. 10. 2018

Čas: 15:30 - 17:30

Místo konání: Palackého 535, Česká Kamenice

Zaměříme na nejčastější nepochopení, která společné vzdělávání žáků na základní škole přinesla. Zazní i osobní zkušenosti hosta se vzděláváním žáků s odlišnými vzdělávacími potřebami a také odpovědi na vaše dotazy k tomuto tématu. Podrobnosti o semináři: http://www.inkluzevpraxi.cz/prehled-akci-vsechny-akce

Warning: array_rand(): Array is empty in /data/web/virtuals/161245/virtual/www/domains/tydenproinkluzi.cz/wp-content/themes/islemag/ti-prevdem/prevdem-functions.php on line 41

Seminář: Mají nadaní a mimořádně nadaní nárok na podporu v novém systému podpůrných opatření?

Datum: 22. 10. 2018

Čas: 13:00 - 16:00

Místo konání: Senovážné nám. 87, Praha 1

Nadání je také odlišností. Jak je to s přiznáváním podpůrných opatření pro nadané a mimořádně nadané? Jak mají postupovat rodiče, školy i ŠPZ aby i nadaní mohli využívat podpůrná opatření? Zaměříme se na vysvětlení nové právní úpravy ve vztahu k nadaným, ukážeme si příklady přiznané podpory a budeme diskutovat o tom "proč nadaní nic nepotřebují". […]

Warning: array_rand(): Array is empty in /data/web/virtuals/161245/virtual/www/domains/tydenproinkluzi.cz/wp-content/themes/islemag/ti-prevdem/prevdem-functions.php on line 41

Vozíčkáři mezi námi

Datum: 25. 10. 2018

Čas: 8:00 - 12:30

Místo konání: Školní 541, Velké Hamry

Třída zahájí program krátkými filmy o postižených, dále hrami a diskuzemi o jejich začleňování do společnosti. V 11 hodin nás navštíví vozíčkáři, kteří nám povypráví o svých problémech, nemocech, apod., následuje diskuze.

Warning: array_rand(): Array is empty in /data/web/virtuals/161245/virtual/www/domains/tydenproinkluzi.cz/wp-content/themes/islemag/ti-prevdem/prevdem-functions.php on line 41

Den otevřených dveří pro všechny v rámci TPI 2018

Datum: 25. 10. 2018

Čas: 15:00 - 17:00

Místo konání: MDK Horňák, 5. května 655, Sokolov

Hraní deskových her v MDK Horňák včetně návodu a pomoci, aby si mohl zahrát opravdu každý v rámci Týdne pro inkluzi 2018. Těšíme se na všechny, kteří dorazí. Pokud jste jen zvědaví, můžete se jen koukat, hrát vás nikdo nutit nebude. ;-)

Představení zdárného začlenění žáka s postižením

Datum: 26. 10. 2018

Čas: 8:00 - 12:00

Místo konání: Konečná 1884, Havlíčkův Brod

Představení zdárného začlenění žáka s postižením
Návštěva ZŠ Konečná, Havlíčkův Brod s učněm z oboru malíř s Atypickým autismem, lehkou mentální retardací a ADHD, který přišel na obor ze ZŠ Konečná. Představení zdárného začlenění žáka s postižením na SPŠS. Návštěva proběhne za účasti matky a asistentky pedagoga.

Warning: array_rand(): Array is empty in /data/web/virtuals/161245/virtual/www/domains/tydenproinkluzi.cz/wp-content/themes/islemag/ti-prevdem/prevdem-functions.php on line 41

přednáška “Review of cultural aspects in work and learning environments. Communication and interaction within multicultural contexts”

Datum: 24. 10. 2018

Čas: 16:00 - 17:50

Místo konání: Poříčí 31, Brno

Přednáška paní H. Anttila z finské University of Applied Sciences v Jyväskylä. Přednáška bude v anglickém jazyku s tlumočením do češtiny. Přednáška se zaměřuje na multikulturní prostředí a práci v něm, komunikaci a rozvoj multikulturních kompetencí. AJ: In the lecture the people increase their skills to encounter and deal with multicultural issues. They enhance their […]

Warning: array_rand(): Array is empty in /data/web/virtuals/161245/virtual/www/domains/tydenproinkluzi.cz/wp-content/themes/islemag/ti-prevdem/prevdem-functions.php on line 41

Přednáška „Podpora ohrožených dětí a jejich rodin v době transformace”

Datum: 22. 10. 2018

Čas: 11:00 - 12:50

Místo konání: Poříčí 31, Brno

Přednáška představí proces transformace Dětského centra Zlín, dříve dětského domova pro děti do tří let (""kojeneckého ústavu"") na zařízení specializující se na podporu ohrožených dětí a jejich rodin. Posluchači se dozvědí, jak bylo třeba na změně pracovat s rodinami, odborníky a pracovníky organizace. Na konkrétních kazuistikách bude představena aktuální forma podpory rodinám v krizi. Přednáší […]

Warning: array_rand(): Array is empty in /data/web/virtuals/161245/virtual/www/domains/tydenproinkluzi.cz/wp-content/themes/islemag/ti-prevdem/prevdem-functions.php on line 41

Inkluzivně při výuce

Začátek: 22. 10. 2018 - Konec: 25. 10. 2018

Čas: 8:00 - 12:40

Místo konání: Ruská 2059, Litvínov

V rámci třídnických hodin i běžné výuky si děti zkouší aktivity, které jsou spojené s inkluzí. Např. pohybovat se poslepu, psát nohama, přijímat informace jinak než běžnou mluvou,v rámci jazykové komunikace si povídat o životě s jinakostí. TV rámci třídnických hodin i běžné výuky si děti zkouší aktivity, které jsou spojené s inkluzí. Např. pohybovat […]

Warning: array_rand(): Array is empty in /data/web/virtuals/161245/virtual/www/domains/tydenproinkluzi.cz/wp-content/themes/islemag/ti-prevdem/prevdem-functions.php on line 41

Škola pro všechny

Začátek: 23. 10. 2018 - Konec: 25. 10. 2018

Místo konání: Krakovská 1095/33, Ostrava

V předmětu Základy společenských věd budou žáci min. 5 tříd soutěžit ve znalostním kvízu, který se týká problematiky inkluze a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Warning: array_rand(): Array is empty in /data/web/virtuals/161245/virtual/www/domains/tydenproinkluzi.cz/wp-content/themes/islemag/ti-prevdem/prevdem-functions.php on line 41

Inkluzivní týden

Začátek: 22. 10. 2018 - Konec: 26. 10. 2018

Čas: 8:00 - 12:00

Místo konání: Školní náměstí 100/5, Předletice

V každém dni Týdne pro inkluzi proběhne program či aktivita, která bude mít za cíl zábavnou formou informovat a vzdělat žáky o významu inkluze a její důležitosti ve společnosti i škole. Mezi naše hosty patří organizace Člověk v tísni, Tyfloservis, Poradna pro integraci nebo zástupce Centra aplikovaných pohybových aktivit.

Warning: array_rand(): Array is empty in /data/web/virtuals/161245/virtual/www/domains/tydenproinkluzi.cz/wp-content/themes/islemag/ti-prevdem/prevdem-functions.php on line 41

Se vším co se děje, se dá něco dělat

Datum: 24. 10. 2018

Čas: 9:00 - 11:00

Místo konání: Pedf UK, Magdalény Rettigové 47/4, Praha 1

Společné tvořivé setkání studentů Praktické školy - Lycea a studentů speciální pedagogiky na PedF UK na téma "Jak zlepšit životní prostředí ve městě?" Celým setkáním studenty z obou škol provedou poradci z tranzitního programu, v rámci kterého organizace Rytmus- od klienta k občanovi o.p.s. podporuje mladé lidi s postižením při přechodu ze školy do dalšího […]

Inkluze očima osobností

Začátek: 22. 10. 2018 - Konec: 28. 10. 2018

Inkluze očima osobností
Během Týdne pro inkluzi budeme na našem Facebooku sdílet názory osobností na téma "Co specifické děti zrcadlí českému školství". S žádostí o vyjádření jsme oslovili odborníky, asistenty pedagoga, rodiče i ředitele škol. Tématu inkluze se věnuje také naše nová publikace "Společně ve společném vzdělávání", kterou jsme vydali krátce před Týdnem pro inkluzi a která je […]

Warning: array_rand(): Array is empty in /data/web/virtuals/161245/virtual/www/domains/tydenproinkluzi.cz/wp-content/themes/islemag/ti-prevdem/prevdem-functions.php on line 41

Přednáška Klíče k inkluzi

Datum: 23. 10. 2018

Čas: 9:50 - 12:00

Místo konání: Magdalény Rettigové 4, Praha 1

Zveme všechny zájemce na setkání s Colinem Newtonem a Derekem Wilsonem z organizace Inclusive Solutions, které se uskutečňuje ve spolupráci s organizací Rytmus, v rámci Týdne pro inkluzi. Setkání se uskuteční na Pedagogické fakultě se dne 23. 10. 2018 v Aule, 9:50-12:00.

Warning: array_rand(): Array is empty in /data/web/virtuals/161245/virtual/www/domains/tydenproinkluzi.cz/wp-content/themes/islemag/ti-prevdem/prevdem-functions.php on line 41

Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.

Začátek: 22. 10. 2018 - Konec: 28. 10. 2018

Týden pro inkluzi jsme se rozhodli od 22. do 28. října podpořit prostřednictvím slev na vybrané publikace vztahující se k inkluzi. Více informací na http://www.raabe.cz/aktuality/lang_1/nakladatelstvi-raabe-podporuje-tyden-pro-inkluzi.aspx

Warning: array_rand(): Array is empty in /data/web/virtuals/161245/virtual/www/domains/tydenproinkluzi.cz/wp-content/themes/islemag/ti-prevdem/prevdem-functions.php on line 41

Společně v pohádkách, v tónech, v barvách a při práci

Začátek: 22. 10. 2018 - Konec: 25. 10. 2018

Čas: 8:25 - 14:30

Místo konání: Kamýk nad Vltavou 146

Žáci speciálních a běžných tříd se už více než deset let navzájem setkávají nejen při společných akcích školy, ale také při vyučování. V Týdnu pro inkluzi 2018 stráví každá třída (od 1. do 9. ročníku) jednu společnou hodinu se spolužáky ze speciálních tříd. I. třída – společně si zahrajeme pohádku O třech medvědech, procvičíme předmatematické […]

Warning: array_rand(): Array is empty in /data/web/virtuals/161245/virtual/www/domains/tydenproinkluzi.cz/wp-content/themes/islemag/ti-prevdem/prevdem-functions.php on line 41

Přednáška: Hodnota vstřícnosti a lidského pochopení ve společném vzdělávání

Datum: 23. 10. 2018

Čas: 16:30 - 17:15

Místo konání: Dukelská 9, České Budějovice (Aula D240)

"Přednášející: Mgr. Edita Nevoralová, Školní psycholožka na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská a ZŠ T. G. Masaryka, České Budějovice Místnost D321 Anotace: Ochota pedagoga porozumět dítěti se speciálně vzdělávacími potřebami umožňuje dítěti zažít si pozitivní lidskou zkušenost, která dítěti během jeho vývoje může usnadnit kontakt s lidmi. Dítě si může prostřednictvím pozitivní víry v lidský svět […]

Warning: array_rand(): Array is empty in /data/web/virtuals/161245/virtual/www/domains/tydenproinkluzi.cz/wp-content/themes/islemag/ti-prevdem/prevdem-functions.php on line 41

Přednáška: Sociální pedagog na základní škole

Datum: 22. 10. 2018

Čas: 16:00 - 16:45

Místo konání: Dukelská 9, České Budějovice (Aula D240)

Přednášející: Bc. Alena Paroubková, DiS., Sociální pedagožka na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, České Budějovice Aula D240 Anotace: Role sociálního pedagoga -role preventivní, diagnostická, poradenská a podpůrná Konkrétní aktivity ve škole -obědy, pokladna pro sociálně slabé -aktuální témata-vši a hygiena, pojištění a plavání, lyžařský výcvik -exkurze pro děti propadlé anebo nadané -preventivní programy ve třídách, individuální […]

Warning: array_rand(): Array is empty in /data/web/virtuals/161245/virtual/www/domains/tydenproinkluzi.cz/wp-content/themes/islemag/ti-prevdem/prevdem-functions.php on line 41

Přednáška: Souvislosti didaktiky s inkluzivním vzděláváním

Datum: 22. 10. 2018

Čas: 15:00 - 15:45

Místo konání: Dukelská 9, České Budějovice (Aula D240)

"Přednášející: PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. a Mgr. Marie Najmonová, Katedra pedagogiky a psychologie PF JU Aula D240 Anotace: Cílem přednášky bude seznámit posluchače se specifiky vyučovacího procesu v inkluzivním vzdělávání, a to s ohledem na způsob kooperace a komunikace žáků, pedagogů a dalších pedagogických pracovníků."

Warning: array_rand(): Array is empty in /data/web/virtuals/161245/virtual/www/domains/tydenproinkluzi.cz/wp-content/themes/islemag/ti-prevdem/prevdem-functions.php on line 41

Workshop: Specifika dítěte ze sociokulturně znevýhodněného prostředí ve vztahu ke školní úspěšnosti

Datum: 22. 10. 2018

Čas: 14:00 - 14:45

Místo konání: Dukelská 9, České Budějovice (Aula D240)

Přednášející: Bc. Kateřina Šimerová, Sociální pedagožka na ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, České Budějovice Aula D240 Anotace: Cíl vzdělávací akce: Při práci s romskými dětmi je především nutné znát specifika kulturně sociálního prostředí, ze kterého pocházejí. Cílem je stručně seznámit účastníky s příčinami školní neúspěšnosti dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

Warning: array_rand(): Array is empty in /data/web/virtuals/161245/virtual/www/domains/tydenproinkluzi.cz/wp-content/themes/islemag/ti-prevdem/prevdem-functions.php on line 41

Charakteristiky žákovských prekoncepcí o mentálním postižení a možnost jejich diagnostiky

Datum: 22. 10. 2018

Čas: 12:00 - 13:30

Místo konání: Dukelská 9, České Budějovice (Aula D240)

Příspěvek se zabývá dosud marginálně řešenou tematikou prekoncepcí intaktních žáků o mentálním postižení. Jedním z významných faktorů, které ovlivňují úspěšnost společného vzdělávání, jsou vzájemné vztahy mezi intaktní žákovskou populací a žáky s potřebou podpůrných opatření (především těmi, kteří mají nějaký druh závažnějšího postižení). Za nejvíce ohroženou skupinu žáků s potřebou podpůrných opatření lze považovat právě […]

Ocenění škol certifikátem Férová škola

Datum: 23. 10. 2018

Čas: 16:00 - 16:30

Místo konání: Artbar Druhý Pád, Štefánikova 1, Brno

Ocenění škol certifikátem Férová škola
Projekt Férová škola pomáhá českým základním školám, aby byly přizpůsobené všem potřebám všech dětí. Aby učitelé uměli pracovat s jejich potenciálem a děti chodily do školy rády. Školy, které splňují naše standardy, oceňujeme certifikátem Férová škola s cílem odměnit a zviditelnit dobrou praxi. Slavnostní předání certifikátů oceněných škol v roce 2018 proběhne právě v rámci […]

Job Inclusion

Datum: 27. 10. 2018

Čas: 9:00 - 17:00

Místo konání: Madrid, Španělsko

Job Inclusion
Stejně jako další evropské organizace, se Rytmus - od klienta k občanovi, o. p. s. zúčastní mezinárodního semináře s názvem Job inclusion (začleňování v práci), kde vystoupí ředitelka organizace Pavla Baxová s příspěvkem zaměřený na témata: tranzitní program jako příprava pro zaměstnání příklady lidí s Downovým syndromem využití různých způsobů pro získání zaměstnání u lidí […]

Warning: array_rand(): Array is empty in /data/web/virtuals/161245/virtual/www/domains/tydenproinkluzi.cz/wp-content/themes/islemag/ti-prevdem/prevdem-functions.php on line 41

Společné aktivity žáků ZŠ, ZŠP a ZŠS

Datum: 26. 10. 2018

Čas: 10:00 - 11:00

Místo konání: Slezská 200, Orlová - Poruba

Naše škola vzdělává žáky na ZŠ, ZŠP i ZŠS. Třídní učitelky zorganizovaly aktivity, které propojily společné vzdělávání žáků našich škol. První z nich: společné kreslení a společné vaření.

Projektová výuka – Časová schránka

Začátek: 22. 10. 2018 - Konec: 25. 10. 2018

Čas: 8:00 - 11:40

Místo konání: Tovární 110/86, Dubí

Projektová výuka – Časová schránka
Několikadenní projekt inspirovaný 100. výročím vzniku Československa a tradicí sázení výročních lip. Žáci se seznámí s tradicí sázení výročních lip jako českého státního stromu, s nejdůležitějšími událostmi naší historie a s tradicí zakopávání časových schránek pro budoucí generace při této příležitosti. Žáci vytvoří své zápisy pro uchování v takovéto schránce a obrázky, jak si představují […]

Warning: array_rand(): Array is empty in /data/web/virtuals/161245/virtual/www/domains/tydenproinkluzi.cz/wp-content/themes/islemag/ti-prevdem/prevdem-functions.php on line 41

Slyšíme, co jiní neslyší

Datum: 24. 10. 2018

Čas: 9:00 - 11:00

Místo konání: Spartakovců 1153, Ostrava-Poruba

Plánovanou aktivitou bude výtvarné tvoření žáků běžné školy a žáků se sluchovým znevýhodněním. Při setkání se žáci seznámí s alternativními způsoby komunikace, pokusí se navázat vlastní kontakty přirozenou formou a společně vytvoří výtvarnou kompozici s tématem Barev podzimu (Slyšíme, co jiní neslyší). V průběhu aktivity bude pořízená fotodokumentace i videosekvence zachycující postupný vznik společné tvorby […]

Warning: array_rand(): Array is empty in /data/web/virtuals/161245/virtual/www/domains/tydenproinkluzi.cz/wp-content/themes/islemag/ti-prevdem/prevdem-functions.php on line 41

Být odlišný je normální

Datum: 27. 10. 2018

Čas: 17:00 - 18:30

Místo konání: Klub Sedmička - Mánesova 7, Cheb

Být odlišný je normální je setkání občanů, které zajímá život lidí se zdravotním znevýhodněním. Vyslechneme ne moc dlouhou přednášku na dané téma od speciálního pedagoga Západočeské univerzity Plzeň. Seznámíme se s lidmi, kteří nyní bydlí mezi námi a předtím mnoho let žili v ústavním zařízení. K dispozici bude pracovník Rytmusu - od klienta k občanovi […]