2018
6. ročník

Šestý ročník celostátní kampaně Týden pro inkluzi, která propaguje myšlenku společného vzdělávání všech dětí, proběhl od 22. do 28. října. Vyhlásila ho letos už pošesté obecně prospěšná společnost Rytmus – od klienta k občanovi a zapojilo se přes 60 škol, organizací a institucí z celé republiky.

Ve všech krajích Česka proběhl koncem října Týden pro inkluzi, dohromady přes 80 akcí. “V letošním ročníku nás příjemně překvapilo to, s jakým nadšením a pečlivostí ke kampani některé organizace a školy přistoupily. Vznikl tak skutečně pestrý a zajímavý program,” hodnotí nedávno skončený Týden pro inkluzi ředitelka Rytmusu Pavla Baxová s tím, že se podařilo oslovit široké publikum od dětí a rodičů přes pedagogy a odborníky až po média a širokou veřejnost.

“Školky a školy a také neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží připravily často i několikadenní program. Šlo třeba o společnou aktivitu většinového kolektivu s dětmi se znevýhodněním, jindy děti skrze hry a osobní setkání poznávaly svět vozíčkářů nebo nevidomých,” přibližuje Pavla Baxová.

Intenzivně se s různými aspekty práce s dětmi se znevýhodněním seznamovali také ti, kdo v budoucnosti budou pracovat s inkluzí ve svých profesích. Ať už studenti středních škol se sociálním nebo zdravotnickým zaměřením, tak budoucí učitelé a další pracovníci ve školství na pedagogických fakultách v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Plzni i Praze. Čekaly na ně přednášky českých i zahraničních lektorů, ale také besedy, filmové promítání a praktické workshopy.

“Máme radost, že se i letos podařilo navázat na předchozí ročníky úspěšné spolupráce s kolegyněmi a kolegy z Tranzitního programu Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., díky kterým se studentky speciální pedagogiky mohou setkávat se studenty z Lycea – Praktické školy. Pro naše studentky je to jedinečná příležitost poznat skupinu mladých lidí s postižením, ve velmi neformální a přátelské atmosféře, a v rovině osobního kontaktu lépe porozumět jejich vidění světa,” přidává další příklad zapojení do Týdne pro inkluzi PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D. z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Pro rodiče, učitele, asistenty pedagoga a další odbornou veřejnost pak byla připravena řada kurzů a seminářů i konference. Více o tom, jak se u nás dnes daří dětem se speciálními potřebami se pak na tematické snídani dozvěděli také poslanci Parlamentu ČR.

A v neposlední řadě došlo i na širokou veřejnost, pro kterou byly připraveny besedy o inkluzi ve školství i dvě divadelní představení, která přinesla bližší pohled na život lidí s Downovým syndromem nebo s autismem.

Přehled všech uspořádaných akcí najdete na https://tydenproinkluzi.cz/akce/archiv-2018/.

 

SPOLUVYHLAŠOVATELÉ:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE:

ZÁŠTITA:

Autor příspěvku: admin