Organizace a spolky

Dětské kroužky a oddíly

 • pozvěte děti se znevýhodněním do skautského, turistického oddílu nebo do zájmového kroužku
 • zorganizujte společný výlet nebo jinou volnočasovou aktivitu, která k sobě přivede děti, aniž by bylo zvýrazňováno jejich znevýhodnění či postižení
 • zorganizujte společné sportovní klání nebo outdoorovou aktivitu, která k sobě přivede děti bez rozdílu
 • prozkoumejte s dětmi prostor v okolí klubovny a zjišťujte, jak je přístupný (bezbariérový) lidem s postižením, navrhněte změny a nápady zašlete na příslušný obecní či městský úřad
 • zapojte rodiče a další sdružení, podporující začleňování dětí se znevýhodněním či postižením,
 • spojte se školami a domluvte si návštěvu v místní škole
 • zveřejněte prohlášení, kterým se přihlásíte k principům inkluze
 • zveřejněte na svých webových stánkách a sociálních sítích pozvánku k Týdnu pro inkluzi

Základní umělecké školy

 • zorganizujte společnou výtvarnou, divadelní nebo hudební činnost, která umožní propojení všech dětí bez rozdílu, můžete se domluvit na spolupráci se speciální školou ve vašem okolí
 • zařaďte do programu dramatického kroužku hraní rolí: „Jaké to je být… nevidomý, neslyšící, dítě s omezenou možností pohybu, žákem s odlišným mateřským jazykem apod.
 • zkuste si ve výtvarném kroužku malování ústy nebo nohou
 • přihlaste se ke zvoleným bodům Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, Salamanské deklarace a rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva týkající se inkluze ve vzdělávání
 • zveřejněte na svých webových stánkách a sociálních sítích pozvánku k Týdnu pro inkluzi

Umělecké soubory

 • nastudujte jako představení pro školy hru, kde se objevuje téma postižení, jinakosti, vzájemné pomoci a empatie
 • pozvěte na zkoušku vaší kapely, orchestru, divadelního či tanečního souboru děti ze speciálních škol nebo třídy z běžných škol, které začleňují děti se znevýhodněním. Připravte pro ně workshop nebo jiný zajímavý program
 • prozkoumejte prostory svého divadla, kina, kulturního sálu a zamyslete se, jak ho lépe zpřístupnit dětem se znevýhodněním (bezbariérovost, tlumočení do znakového jazyka, přístupnost pro nevidomé apod.)
 • zveřejněte na svých webových stánkách a sociálních sítích pozvánku k Týdnu pro inkluzi

Ostatní neziskové organizace

 • zveřejněte prohlášení, kterým se přihlásíte k principům inkluze
 • oceňte zařízení, sdružení, která se inkluzí dlouhodobě zabývají
 • spojte se školami a domluvte si návštěvu v místní škole
 • iniciujte diskusi či besedu o společném vzdělávání
 • pozvěte rodiče a děti do mateřského centra či jiného zařízení věnujícího se zejména dětem s handicapem
 • věnujte se tématu společného vzdělávání na svém webu, Facebooku apod. v době Týdne pro inkluzi (22. – 28. října) – můžete zveřejnit videa, příběhy z praxe apod.
 • přihlaste se ke zvoleným bodům Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, Salamanské deklarace a rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva týkající se inkluze ve vzdělávání
 • zveřejněte na svých webových stránkách a sociálních sítích pozvánku k Týdnu pro inkluzi

Autor příspěvku: admin