Veřejné instituce

  • pozvěte žáky, studenty škol a jejich učitele ke společné besedě na téma společné vzdělávání
  • zveřejněte a přihlaste se ke zvoleným bodům Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, Salamanské deklarace a rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva týkající se inkluze ve vzdělávání
  • promítněte tematický film a uspořádejte následnou diskusi s odborníky a lidmi se zkušenostmi se začleňováním
  • uspořádejte autorské čtení
  • pozvěte osobnosti s postižením na společnou diskusi s dětmi a učiteli
  • oceňte zařízení, sdružení, která se inkluzí dlouhodobě zabývají
  • zveřejněte na svých webových stánkách a sociálních sítích pozvánku k Týdnu pro inkluzi

Autor příspěvku: admin