Rodiče

zjistěte, jaké organizace a instituce se věnují podpoře lidí se znevýhodněním nebo postižením zajděte do školy pozdravit pedagoga, který učí Vaše dítě, a udělejte společnou fotku popište vlastní pozitivní zkušenost ze školy, kde se učí vaše dítě napište o svém učiteli článek do místních novin, pošlete pochvalu učitelům navrhněte a uspořádejte diskusi o přínosech společného […]

Veřejné instituce

pozvěte žáky, studenty škol a jejich učitele ke společné besedě na téma společné vzdělávání zveřejněte a přihlaste se ke zvoleným bodům Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, Salamanské deklarace a rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva týkající se inkluze ve vzdělávání promítněte tematický film a uspořádejte následnou diskusi s odborníky a lidmi se zkušenostmi […]

Organizace a spolky

Dětské kroužky a oddíly pozvěte děti se znevýhodněním do skautského, turistického oddílu nebo do zájmového kroužku zorganizujte společný výlet nebo jinou volnočasovou aktivitu, která k sobě přivede děti, aniž by bylo zvýrazňováno jejich znevýhodnění či postižení zorganizujte společné sportovní klání nebo outdoorovou aktivitu, která k sobě přivede děti bez rozdílu prozkoumejte s dětmi prostor v okolí […]

Školy

Mateřské školy uspořádejte společné odpoledne rodičů a dětí se znevýhodněním či postižením pozvěte rodiče a děti  na setkání do vaší školky iniciujte setkání dětí navštěvujících běžné školy a dětí ze speciálních škol zorganizujte společnou výtvarnou, divadelní nebo hudební činnost, která umožní propojení všech dětí bez rozdílu zorganizujte společný výlet nebo jinou volnočasovou aktivitu, která k sobě přivede […]