Týden pro inkluzi

Týden pro inkluzi představuje myšlenku společného vzdělávání všech dětí nenásilnou a přívětivou formou. Zapojuje ty, kdo se začleňováním žáků a studentů s postižením či znevýhodněním přicházejí do styku každý den – především děti samotné a jejich rodiče, učitele, budoucí učitele a další pracovníky ve školství či vedoucí různých kroužků a oddílů.

Zapojit se mohla každá škola, školka, spolky a organizace i veřejné instituce.
Kampaň v roce 2018 proběhla již po šesté, a to v týdnu od 22. do 28. října 2018. Už nyní chystáme 7. ročník kampaně, který proběhne v roce 2020.