Metodické příručky Junáka chtějí učinit „z nevýhody výhodu“

„Být „otevřeni všem“ je jeden z klíčových principů skautingu. Neděláme rozdíly na základě původu, rasy, národnosti, handicapu, barvy pleti, víry nebo jiných okolností. Všichni skauti a skautky usilují o naplnění těchto ideálů a o výchovu mladých lidí v odpovědné členy společnost.“ Příručky,…

Podpořit žáky se speciálními vzdělávacími potřebami chce nový projekt, na němž spolupracuje olomoucká Palackého univerzita a Člověk v tísni

Počet znevýhodněných dětí v běžných školách v posledních letech rychle narůstá a učitelé jsou často postaveni před nesnadný úkol: Jak dětem vysvětlit, že spolužák je na vozíčku, jaké vhodné pomůcky pro výuku zvolit nebo jak předcházet konfliktům ve třídách? Univerzita…

Poradna | Skauting pro všechny

Každý vedoucí, který svou práci bere vážně, jistě naráží na mnohé překážky. Občas si s nimi poradí sám, občas ve spolupráci s oddílovou radou či střediskem. Někdy ale ani toto všechno nestačí. Proto vám nabízíme svoji PORADNU. Nevíte si rady,…

Ukazatel inkluze – Inkluze.cz

Ukazatel inkluze je publikace, která vznikla na podporu inkluzívního rozvoje škol. Jejími autory jsou Tony Booth and Mel Ainscow. Tým, který ukazatel inkluze odzkoušel a produkoval, vedl Mark Vaughan, zakladatelCentra pro výzkum inkluzívního vzdělávání (CSIE). Mark Vaughan se účastní řady konferencí na…

Metodický film: Zmizík bez zmizíku… – Inkluze.cz

V roce 2007 natočilo občanské sdružení Rytmus metodický film Zmizík bez zmizíku jako hrad bez hradu. Dokument popisuje, jak postupovat při začleňování žáka nebo žákyně se zdravotním postižením do běžné základní školy. Konkrétně v něm zaznívá, jak komunikovat s rodiči, jak sestavit individuální vzdělávací…

Metodika Vytváření Kruhů přátel – Inkluze.cz

Občanské sdružení Rytmus vydalo metodického průvodce vytváření Kruhů přátel : o vzájemné podpoře vrstevníků a inkluzi. Kruh přátel nebo také „kruh podpory“ je záměrně vytvořená skupina žáků, která vzniká, aby podpořila spolužáka, jenž není pevnou součástí kolektivu a je z nějakého důvodu…