Archiv akcí 2018


Přednášející: Bc. Kateřina Šimerová, Sociální pedagožka na ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, České Budějovice
Aula D240

Anotace:
Cíl vzdělávací akce: Při práci s romskými dětmi je především nutné znát specifika kulturně sociálního prostředí, ze kterého pocházejí. Cílem je stručně seznámit účastníky s příčinami školní neúspěšnosti dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

Přednáška: Souvislosti didaktiky s inkluzivním vzděláváním

Datum: 22. 10. 2018

Čas: 15:00 - 15:45

Místo konání: Dukelská 9, České Budějovice (Aula D240)

“Přednášející: PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. a Mgr. Marie Najmonová, Katedra pedagogiky a psychologie PF JU

Aula D240

Anotace:
Cílem přednášky bude seznámit posluchače se specifiky vyučovacího procesu v inkluzivním vzdělávání, a to s ohledem na způsob kooperace a komunikace žáků, pedagogů a dalších pedagogických pracovníků.”

Inkluzivně při výuce

Začátek: 22. 10. 2018 - Konec: 25. 10. 2018

Čas: 8:00 - 12:40

Místo konání: Ruská 2059, Litvínov

V rámci třídnických hodin i běžné výuky si děti zkouší aktivity, které jsou spojené s inkluzí. Např. pohybovat se poslepu, psát nohama, přijímat informace jinak než běžnou mluvou,v rámci jazykové komunikace si povídat o životě s jinakostí. TV rámci třídnických hodin i běžné výuky si děti zkouší aktivity, které jsou spojené s inkluzí. Např. pohybovat se poslepu, psát nohama, přijímat informace jinak než běžnou mluvou,v rámci jazykové komunikace si povídat o životě s jinakostí. Tyto aktivity zapojujeme během týdnu inkluze pravidelně a jsou osvědčenéyto aktivity zapojujeme během týdnu inkluze pravidelně a jsou osvědčené

Kurz: vytváření „Kruhu přátel“ – podpora vrstevnických vztahů

Datum: 22. 10. 2018

Čas: 9:00 - 17:00

Místo konání: Magdalény Rettigové 4, Praha 1

Kurz: vytváření „Kruhu přátel“ – podpora vrstevnických vztahů

Kruh přátel (Circle of friends) je nástrojem k podpoře inkluze – podporuje začleňování dětí s potížemi v učení do běžného školního prostředí. Funguje na principu cíleného/záměrného budování vztahů okolo žáka, který je náchylný k vyčleňování z třídního kolektivu z důvodů postižení, odlišnosti nebo protože se zrovna vyrovnává s osobní krizí ve svém životě.

Kočičí akademie

Začátek: 22. 10. 2018 - Konec: 28. 10. 2018

Čas: 11:30 - 17:00

Místo konání: Palackého 205, Rumburk

Kočičí akademie

Tato aktivita se koná na více místech (cca 25) v několika městech Šluknovského výběžku. Děti ze sociálně a kulturně odlišného prostředí se setkávají v klubech Schrödingerova institutu každý den po vyučování, kde se společně se svými spolužáky z majority připravují na příští den na školní vyučování. Vzájemně si pomáhají a podporují se, dělají si úkoly, společně pracují na školních projektech.

Tato aktivita se děje ve Varnsdorfu, v Rumburku, Krásné Lípě, Velkém Šenově, Mikulášovicích, Dolní Poustevně, Starých Křečanech pod vedením pedagogů volného času – zaměstnanců institutu.

Přednáška: Sociální pedagog na základní škole

Datum: 22. 10. 2018

Čas: 16:00 - 16:45

Místo konání: Dukelská 9, České Budějovice (Aula D240)

Přednášející: Bc. Alena Paroubková, DiS., Sociální pedagožka na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, České Budějovice

Aula D240

Anotace:
Role sociálního pedagoga -role preventivní, diagnostická, poradenská a podpůrná
Konkrétní aktivity ve škole -obědy, pokladna pro sociálně slabé
-aktuální témata-vši a hygiena, pojištění a plavání, lyžařský výcvik
-exkurze pro děti propadlé anebo nadané
-preventivní programy ve třídách, individuální poradenství
-organizace výchovných komisí, posudků pro OSPOD
Spolupráce s dalšími organizacemi – OSPOD, město, kraj, charita, úřad práce

Přednáška představí proces transformace Dětského centra Zlín, dříve dětského domova pro děti do tří let (“”kojeneckého ústavu””) na zařízení specializující se na podporu ohrožených dětí a jejich rodin. Posluchači se dozvědí, jak bylo třeba na změně pracovat s rodinami, odborníky a pracovníky organizace. Na konkrétních kazuistikách bude představena aktuální forma podpory rodinám v krizi.

Přednáší Mgr. M. Mikláš, ředitel Dětského centra Zlín, p.o., ve spolupráci s KSIP PdF MU
budova PdF MU, Poříčí 31, Brno, uč. 32

Výlety do Světa techniky

Začátek: 22. 10. 2018 - Konec: 25. 10. 2018

Místo konání: Komenského 700, Studénka

Děti z MŠ Studénka, MŠ Budovatelská, MŠ Poštovní, MŠ Komenského, MŠ Butovice a MŠ Rudolfa Tomáška čeká ve dnech od 22.10 – 25.10. výlet do Světa techniky v Ostravě, kde je pro děti připraven dopolední program. Akce se zúčastní všechny děti mateřských škol, včetně dětí integrovaných a na akci pojedou asistenti pedagogů i speciální pedagogové mateřských škol.

Týden inkluze, aneb díváme se na svět stejnýma očima

Začátek: 22. 10. 2018 - Konec: 23. 10. 2018

Čas: 8:00 - 12:00

Místo konání: Černčice 42, Petrohrad

Projektového dne se zúčastní děti a žáci ze ZŠ a MŠ Petrohrad.

První den bude pracovat každá třída ve svých kmenových třídách, kde jim paní učitelky vysvětlí pojmy handicap, tělesné postižení, mentální postižení, představí jim jednotlivá postižení. Vytvoří společnou koláž, shlédnou krátká videa.

Druhý a třetí den se budou věnovat jednotlivým tělesným postižením, kde své činnosti a aktivity, vyučující předměty budou vykonávat, jako kdyby oni sami byli v pozici znevýhodněného. Například se pokusí malovat nohama, ústy, se zavázanýma očima, Představí si, jak nevidomí píší, počítají, čtou.
Sportovní aktivity se pokusí zvládnout za pomoci vozíčkářského křesla a mnohé další. Školáci si na závěr vytvoří knížky na klín, čímž ověříme znalosti za uplynulé dny. Naší školu navštěvují žáci nejrůznějšího postižení. Ostatní je vnímají jako své kamarády a partnery. Je ale dobré znovu připomenout, že jsou lidé se znevýhodněním, kteří mají stejná práva, povinnosti jako my všichni ostatní.

Společně v pohádkách, v tónech, v barvách a při práci

Začátek: 22. 10. 2018 - Konec: 25. 10. 2018

Čas: 8:25 - 14:30

Místo konání: Kamýk nad Vltavou 146

Žáci speciálních a běžných tříd se už více než deset let navzájem setkávají nejen při společných akcích školy, ale také při vyučování. V Týdnu pro inkluzi 2018 stráví každá třída (od 1. do 9. ročníku) jednu společnou hodinu se spolužáky ze speciálních tříd.

 • I. třída – společně si zahrajeme pohádku O třech medvědech, procvičíme předmatematické představy (přiřazování) a matematiku (počítání do 5).
 • II. třída – společně si zazpíváme a zahrajeme pohádku O veliké řepě, procvičíme si posloupnost.
 • III. třída – společně si zazpíváme.
 • V. třída (4., 5. ročník) – společně si zahrajeme na hudební nástroje.
 • VI. a VII. třída – společně budeme výtvarně tvořit při hudbě.
 • VIII. a IX. třída – společně budeme pracovat a tvořit ze dřeva.

Týden pro inkluzi jsme se rozhodli od 22. do 28. října podpořit prostřednictvím slev na vybrané publikace vztahující se k inkluzi.

Více informací na http://www.raabe.cz/aktuality/lang_1/nakladatelstvi-raabe-podporuje-tyden-pro-inkluzi.aspx

Projektová výuka – Časová schránka

Začátek: 22. 10. 2018 - Konec: 25. 10. 2018

Čas: 8:00 - 11:40

Místo konání: Tovární 110/86, Dubí

Projektová výuka – Časová schránka

Několikadenní projekt inspirovaný 100. výročím vzniku Československa a tradicí sázení výročních lip. Žáci se seznámí s tradicí sázení výročních lip jako českého státního stromu, s nejdůležitějšími událostmi naší historie a s tradicí zakopávání časových schránek pro budoucí generace při této příležitosti. Žáci vytvoří své zápisy pro uchování v takovéto schránce a obrázky, jak si představují život ve světě za padesát let. Při této příležitosti by bylo možné schránku vyzvednout.

Všichni pospolu

Začátek: 22. 10. 2018 - Konec: 26. 10. 2018

Čas: 8:00 - 12:00

Místo konání: Laudova 3/1030, Praha 6

Vzájemné návštěvy speciálních tříd, běžných tříd a pracovišť, společné hraní, soutěže, společné návštěvy relaxačního pokoje a bílého pokoje, knihovny.

Učíme se společně

Začátek: 22. 10. 2018 - Konec: 26. 10. 2018

Čas: 8:00 - 16:00

Místo konání: U Dělnického cvičiště 1, Praha 6

Nakladatelství Portál zlevnilo 18 vybraných titulů

V rámci Týdne pro inkluzi poskytuje nakladatelství Portál do 28. října 2018 30% slevu na 18 vybraných titulů.

Přehled zlevněných knih a jejich cen najdete zde.

Barevný trojboj

Začátek: 22. 10. 2018 - Konec: 26. 10. 2018

Čas: 8:00 - 12:35

Místo konání: Květnového vítězství 57/17, Praha 4

Barevný trojboj

Společenská hra zaměřená na vztahy, emoce, sociální chování. Jsou možné týmové varianty i s hra pro jednotlivce. Hodiny nelze vyznačit – bude probíhat v různých třídách a při skupinové nápravě v průběhu celého týdne.
Na počátku jsou ti barevné balíčky karet – v zeleném jsou popsány situace, které vyvolávají určitou emoci, hráč si přečte zadání a pokusí se ostatním vysvětlit, jakou emoci prožívá a proč. Oranžové kartičky popisují situaci, kde úkolem je zjistit, co v dané situaci špatně, růžové karty popisují situaci a úkolem dětí je rozhodnout a popsat, jak by se zachovaly. Pokud je odpověď dostačující, hráč (nebo tým) dostane bod odpovídající barvy. Tým, který získá celkem 9 bodů (od každé barvy tři) vyhraje.
Cílem je nácvik komunikace, schopnosti hovořit o svých pocitech a potřebách, dovednosti zaujímat správné postoje, rozvoj empatie.
Školní psycholožka a školní speciální pedagožka použijí hru v rámci své skupinové práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a dále bude v daném týdnu využita ve třídách, které budou pro danou aktivitu vybrány z důvodu vztahových problémů apod.

TPI na MŠ Duha

Začátek: 22. 10. 2018 - Konec: 25. 10. 2018

Místo konání: Trojdílná 1117, Praha 5

Vzpoura úrazům (25. 10. | 9:00 – 11:00)

 • 1. pomoc pro děti (ve spolupráci s VZP)

 

AFRICKÉ DOPOLEDNE (24. 10. | 8:00 – 10:00)

 • Podpora etnické odlišnosti

 

Divadlo “UJETO” (23. 10. | 10:00 – 15:00)

 • Program Příběhy v nás aneb dramaterapie v mateřské škole nabízí nenásilnou formou koncipovaná setkání šitá na míru podle potřeb a charakteru dané skupiny. Záměr může být terapeutický, edukační nebo osobnostně rozvojový. Příklady zpracovávaných témat: vztahy ve skupině, osvojování sociálních dovedností, komunikace, práce s emocemi, já a svět a mnohá další.

 

Divadlo v Angličtině (22. 10. | 9:00 – 11:00)

 • Divadlo pro školkové děti v anglickém jazyce – podpora dětí s OMJ v naší školce

Týden pro inkluzi

Začátek: 22. 10. 2018 - Konec: 25. 10. 2018

Čas: 8:00 - 12:00

Místo konání: Masarykovo nám. 16, Šlapanice

Týden pro inkluzi

Žáci 5. tříd budou krátce seznámeni s tématikou SPU v rámci přednášky. Následně si projdou 7 stanovišť, v rámci kterých si mohou na vlastní kůži zažít, jak vnímají psaní, čtení, počítání atd. lidé s dyslexií, dysgrafií, dysortografií a dysklakulií. Všechna stanoviště obsluhují žáci osmých tříd.

Na závěr proběhne zpětná vazba od obou ročníků.
Cílem je pochopení svých spolužáků s SPU. Pochopení, proč mohou mít podpůrná opatření (zkrácené diktáty, doplňovačky atd.)

Inkluze očima osobností

Začátek: 22. 10. 2018 - Konec: 28. 10. 2018

Inkluze očima osobností

Během Týdne pro inkluzi budeme na našem Facebooku sdílet názory osobností na téma “Co specifické děti zrcadlí českému školství”. S žádostí o vyjádření jsme oslovili odborníky, asistenty pedagoga, rodiče i ředitele škol.
Tématu inkluze se věnuje také naše nová publikace “Společně ve společném vzdělávání”, kterou jsme vydali krátce před Týdnem pro inkluzi a která je ke stažení zdarma na našem webu.

Nadání je také odlišností. Jak je to s přiznáváním podpůrných opatření pro nadané a mimořádně nadané? Jak mají postupovat rodiče, školy i ŠPZ aby i nadaní mohli využívat podpůrná opatření? Zaměříme se na vysvětlení nové právní úpravy ve vztahu k nadaným, ukážeme si příklady přiznané podpory a budeme diskutovat o tom “proč nadaní nic nepotřebují”.

Více zde: http://www.inkluzevpraxi.cz/prehled-akci-vsechny-akce

TPI na ZŠ Měcholupy

Začátek: 22. 10. 2018 - Konec: 26. 10. 2018

Čas: 8:00 - 12:00

Místo konání: Holedečská 2, Měcholupy (Ústecký kraj)

 • Pondělí 22.10. 2018: 9. Měcholupské dýňobraní a 11. Měcholupské koláčobraní
  -projektové vyučování po celý den, společné aktivity

 

 • Úterý 23.10. 2018: „Drakiáda 2018“
  – společné aktivity
  – Společná akce-pozvaní žáci Logopedické ZŠ Měcholupy, děti MŠ Měcholupy. Starší žáci pomáhají mladším i dětem z MŠ.

 

 • Středa 24. 10. 2018: Návštěva knihovny, plavání -Žatec
  Žáci jedou objednaným autobusem. Výletu se zúčastní i sociálně slabší.

 

 • Čtvrtek 25.10.2018: Den stromů- Celodenní projektové vyučování:
  Téma stromy se bude prolínat všemi předměty- /kolektivní výtvarné práce, tvoření zvířátek, besedy, vyprávění-význam stromů, poznávání plodů, listů a stromů, společné učení, přednáška, promítání o lesích, stromové hry/

 

 • Pátek 26.10.2018: Jiný spolužák – žáci si zkusí, jak žijí děti a lidé, kteří mají duševní, fyzický nebo psychický problém (hendikep), příběhy, eseje -Budu dobrým kamarádem, VV kreslit a malovat pusou, nohou, zavázané oči, rómština, film, atd

Charakteristiky žákovských prekoncepcí o mentálním postižení a možnost jejich diagnostiky

Datum: 22. 10. 2018

Čas: 12:00 - 13:30

Místo konání: Dukelská 9, České Budějovice (Aula D240)

Příspěvek se zabývá dosud marginálně řešenou tematikou prekoncepcí intaktních žáků o mentálním postižení. Jedním z významných faktorů, které ovlivňují úspěšnost společného vzdělávání, jsou vzájemné vztahy mezi intaktní žákovskou populací a žáky s potřebou podpůrných opatření (především těmi, kteří mají nějaký druh závažnějšího postižení). Za nejvíce ohroženou skupinu žáků s potřebou podpůrných opatření lze považovat právě žáky s mentálním postižením. Vztahy v rámci heterogenní třídy jsou z velké míry ovlivněny pojetími či představami (tj. prekoncepcemi) žáků, je proto důležité umět diagnostikovat a pracovat s prekoncepcemi žáků v reálné praxi. Na základě zjištěných výsledků z již realizovaného výzkumného šetření budou prezentovány nejpodstatnější charakteristiky prekoncepcí intaktních žáků o mentálním postižení včetně faktorů, které je ovlivňují, a možnosti diagnostiky a způsoby práce s prekoncepcemi ve školním prostředí.

Přednáška proběhne v aule D240.

vychází Pedagogická orientace – “Být jiný v české základní škole”

Začátek: 22. 10. 2018 - Konec: 26. 10. 2018

Čas: 10:00 - 17:00

Místo konání: Poříčí 31, Brno

Pedagogická orientace – “Být jiný v české základní škole”, Vol 28, No 2 (2018)
Monotematické číslo časopisu Pedagogická orientace se věnuje jinakosti v kontextu školního vzdělávání. Impulsem k volbě tohoto tématu byla vyhrocená společenská debata o inkluzi, která podle oponentů (po)vede ke zhoršení vzdělávání tím, jak se jiné děti zapojí do běžných škol. V této perspektivě je zahrnutí jinakosti do běžné školy vykreslováno především jako ohrožení a je redukováno na politické téma inkluze žáků s oficiálně uznanými speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP). Přítomnost jiné jinakosti ve škole z této debaty zcela vypadává, ačkoliv přitom by mohla sloužit jako užitečný srovnávací příklad, který by nám vyjevil možné příčiny postojů k odmítané inkluzi žáků se SVP i její možné dopady.
Cílem monotematického čísla je přispět k diskusi o jinakosti ve vzdělávání nabídnutím textů využívajících makro-perspektivu a spíše normativní optiku a textů stojících na mikro-perspektivě učitelských a zejména žákovských zkušeností s jinakostí. To ukazuje jinakost jako každodenní žitou realitu žáků a jako prostor vyjednávání jejich identity v pedagogických vztazích.

Editoři: Irena Smetáčková, Kateřina Lojdová, David Doubek
https://journals.muni.cz/pedor

Týden inkluze

Začátek: 22. 10. 2018 - Konec: 26. 10. 2018

Čas: 9:00 - 11:00

Místo konání: Václavkova 950, Mladá Boleslav

Týden inkluze
 • Pondělí 22.10. – spolupráce se ZŠ Dolní Bousov a ZŠ Čachovice – společné vyučování v daných školách
 • Úterý 23.10. – spolupráce se Střední školou řemesel Hermes, MB, téma Etiketa stolování (společné vaření, příprava tabule a oběd) v prostorách odborných učeben v dané škole
 • Středa 24.10. – spolupráce se Střední školou Maja, MB, obor pedagogika předškolního věku, Bulvy, hlízy, kořeny – zpracujeme v kuchyni, prostory DDM MB
 • Čtvrtek 25.10. – spolupráce s Gymnáziem dr. J. Pekaře, MB, Taneční kurz, prostory DDM MB
 • Pátek 26.10. – spolupráce s 1.ZŠ MB, sportovní dopoledne v Sokolovně

Inkluzivní týden

Začátek: 22. 10. 2018 - Konec: 26. 10. 2018

Čas: 8:00 - 12:00

Místo konání: Školní náměstí 100/5, Předletice

V každém dni Týdne pro inkluzi proběhne program či aktivita, která bude mít za cíl zábavnou formou informovat a vzdělat žáky o významu inkluze a její důležitosti ve společnosti i škole. Mezi naše hosty patří organizace Člověk v tísni, Tyfloservis, Poradna pro integraci nebo zástupce Centra aplikovaných pohybových aktivit.

Škola pro všechny

Začátek: 23. 10. 2018 - Konec: 25. 10. 2018

Místo konání: Krakovská 1095/33, Ostrava

V předmětu Základy společenských věd budou žáci min. 5 tříd soutěžit ve znalostním kvízu, který se týká problematiky inkluze a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Poslední kopanec – fotbalový turnaj na Plácku

Začátek: 23. 10. 2018 - Konec: 25. 10. 2018

Čas: 14:00 - 18:00

Místo konání: Husovická 2, Brno

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež z organizace IQ Roma servis uspořádání na venkovním hřišti na ulici Husovická 2 kousek od Svitavského nábřeží fotbalový turnaj s názvem Poslední kopanec. Akce je určena pro děti a mládež ve věku od 6-26 let. Turnaj je rozdělen na tři kategorie, první den 6-12 let, druhý den 12-15 let, třetí 15+.

Více informací najdete na https://www.facebook.com/plackybrno/ nebo přímo u pracovníků klubu IQ Roma servis na Vranovské 45.

Přednášky pro inkluzi

Datum: 23. 10. 2018

Čas: 13:15 - 15:40

Místo konání: Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

Přednášky pro inkluzi

Přednášky pro inkluzi:

13.15 – 14.15 Zdeněk Svoboda, Ladislav Zilcher
INKLUZE A ČESKÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM

14.15 – 15.00 Vladimír Foist
SPECIFIKA VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTECH SE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝMI LOKALITAMI

15.00 – 15.40 Radek Vorlíček
INTERAKČNÍ KULTURA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE A HLEDÁNÍ DRUHÝCH VE VRSTEVNICKÉ SKUPINĚ

Regiocentrum Nový pivovar – Hradec Králové (místnost P4 – Ebenova síň)

Konference: Inovace v sociální práci s dětmi a mládeží

Datum: 23. 10. 2018

Čas: 10:00 - 15:00

Místo konání: Staroměstské náměstí 1/4, Praha 1

Srdečně Vás zveme na konferenci „Inovace v sociální práci s dětmi a mládeží“, která je vyvrcholením dvouletého projektu síťování sociálních a terénních pracovníků a lidí z příbuzných profesí z různých měst a institucí v České republice.

Na konferenci vystoupí:

– David Pěntka, Město Orlová
– Petra Hantáková, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s., Vsetín
– Blanka Jandová, OSPOD Chomutov
– A řada dalších

Zahraniční host: Anna Marie Flood, Stockholm, Švédsko

Představí Vám své pilotní projekty sociální práce s dětmi a tzv. mládeží NEET (tj. mládež nezačleněná do vzdělávání, pracovního trhu ani profesního tréninku).

Pro účast na konferenci se prosím registrujte zde: https://goo.gl/forms/aCj0w4UfhY1Hd4SN2

Těšíme se na Vás,
Schola Empirica, z.s. a Skautský Institut

Přednáška: Hodnota vstřícnosti a lidského pochopení ve společném vzdělávání

Datum: 23. 10. 2018

Čas: 16:30 - 17:15

Místo konání: Dukelská 9, České Budějovice (Aula D240)

“Přednášející: Mgr. Edita Nevoralová, Školní psycholožka na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská a ZŠ T. G. Masaryka, České Budějovice

Místnost D321

Anotace:
Ochota pedagoga porozumět dítěti se speciálně vzdělávacími potřebami umožňuje dítěti zažít si pozitivní lidskou zkušenost, která dítěti během jeho vývoje může usnadnit kontakt s lidmi. Dítě si může prostřednictvím pozitivní víry v lidský svět postupně vytvořit efektivní strategie k překonávání rizikových životních momentů a být tak v životě spokojenější.
Přednáška bude protkána případovými studiemi z praxe školního psychologa, které se pokusí přiblížit život dětí, které se setkaly se vstřícností a pochopením v inkluzivním vzděláváním.”

Žáci z oboru Pečovatelské služby připraví “Tvořivé dopoledně” pro žáky ze speciální třídy z místní ZŠ a MŠ Speciální, Varnsdorf. Budou společně tvořit v dílničkách, zpívat s doprovodem pianina a rytmicko melodických nástrojů. Společně si zatančí.

Rebelská střední v Berlíně je škola, kde není žádná ředitelna, a nerozdávají se žádné známky. Učitele si platí studenti a oni sami také rozhodují o osnovách i každodenním chodu školy. Dokument se dotýká témat, jako je inkluze, alternativní vzdělávání, participační demokracie, šikana a několik dalších témat. Režie: Alexander Kleider

O filmu (včetně traileru): https://www.promitejity.cz/detail-filmu/81-rebelska-stredni-v-berline

Film bude promítán v původním znění s titulky.
Volně přístupné
budova PdF MU, Poříčí 9, Brno, místnost RUV, suterén

Komunikace s lidmi s postižením

Datum: 23. 10. 2018

Čas: 10:45 - 14:30

Místo konání: Mráčkova 3090/2, Praha - Modřany

Komunikace s lidmi s postižením

Aktivita proběhne v rámci vyučovacích hodin Výchovy k občanství v 7. třídách, v návaznosti na téma “druhy komunikace”. Aktivita bude spočívat v rozdělení rolí mezi žáky – vyzkouší si roli asistentů a roli člověka s postižením, který má omezené komunikační dovednosti.

Po rozdělení rolí budou mít žáci za úkol zjistit, co potřebuje člověk s mentálním i fyzickým hendikepem, který může v komunikaci používat jen pokynutí hlavou na znamení ANO/NE (př. Potřebuji se dostat k umyvadlu a naplnit si lahve s vodou.). Po aktivitě bude následovat reflexe + diskuse nad tím, jak my sami můžeme pomoci, kdy jsme naposledy pomohli druhému člověku atd.

Halloweenské společné tvoření

Datum: 23. 10. 2018

Čas: 16:00 - 19:00

Místo konání: Školní 541, Velké Hamry

Tvořivé odpoledne žáků školy s jejich rodinnými příslušníky – téma: Halloween napříč třídami I. a II. stupně.

Přednáška Klíče k inkluzi

Datum: 23. 10. 2018

Čas: 9:50 - 12:00

Místo konání: Magdalény Rettigové 4, Praha 1

Zveme všechny zájemce na setkání s Colinem Newtonem a Derekem Wilsonem z organizace Inclusive Solutions, které se uskutečňuje ve spolupráci s organizací Rytmus, v rámci Týdne pro inkluzi.

Setkání se uskuteční na Pedagogické fakultě se dne 23. 10. 2018 v Aule, 9:50-12:00.

Brno o inkluzi

Datum: 23. 10. 2018

Čas: 13:00 - 17:30

Místo konání: Štefánikova 836/1, Brno - střed

Brno o inkluzi

Projekt “Brno o inkluzi” je určen pro pedagogy, studenty pedagogiky, rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami i laickou veřejnost. Projekt zahrnuje odbornou přednášku na téma “Společné vzdělávání očima školského zákona”, společné setkání a vzájemnou diskusi rodičů, odborníků i laické veřejnosti a na závěr inkluzivní divadelní představení Divadla Aldente Zeď, kde vedle profesionálních herců hrají mladiství herci s Downovým syndromem. Cílem projektu je zejména setkávání těchto různorodých skupin, mladistvých lidí s postižením, rodičů dětí s handicapem, odborníků i laické veřejnosti.

 

Organizátoři: Úsměvy – spolek pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám, Rodiče za inkluzi, z.s. a Divadlo Aldente,z.s.

Ocenění škol certifikátem Férová škola

Datum: 23. 10. 2018

Čas: 16:00 - 16:30

Místo konání: Artbar Druhý Pád, Štefánikova 1, Brno

Ocenění škol certifikátem Férová škola

Projekt Férová škola pomáhá českým základním školám, aby byly přizpůsobené všem potřebám všech dětí. Aby učitelé uměli pracovat s jejich potenciálem a děti chodily do školy rády. Školy, které splňují naše standardy, oceňujeme certifikátem Férová škola s cílem odměnit a zviditelnit dobrou praxi.

Slavnostní předání certifikátů oceněných škol v roce 2018 proběhne právě v rámci akce Týden pro inkluzi společně s akcí spolku Úsměvy a divadla Aldente.

Inkluze ve sportovním kroužku

Datum: 23. 10. 2018

Čas: 15:00 - 16:00

Místo konání: Tuháčkova 25, Brno

S tématy souvisejícími s inkluzí se děti seznámí v rámci volnočasového sportovního kroužku.

Aktuální problematika společného vzdělávání na základní škole

Datum: 23. 10. 2018

Čas: 15:30 - 17:30

Místo konání: Palackého 535, Česká Kamenice

Zaměříme na nejčastější nepochopení, která společné vzdělávání žáků na základní škole přinesla. Zazní i osobní zkušenosti hosta se vzděláváním žáků s odlišnými vzdělávacími potřebami a také odpovědi na vaše dotazy k tomuto tématu.

Podrobnosti o semináři: http://www.inkluzevpraxi.cz/prehled-akci-vsechny-akce

Cesty k inkluzi

Datum: 23. 10. 2018

Čas: 15:00 - 18:30

Místo konání: Koperníkova 56, Plzeň

Cesty k inkluzi

Cesty k inkluzi
– akce hlásící se k “Týdnu pro inkluzi” je pořádaná katedrou pedagogiky FPE ZČU Plzeň v rámci projektu ESF “Cesty k inkluzi”
– součástí akce je:
15:00 – 17:00 Seminář o inkluzivním vzdělávání s Danou Moree (vysokoškolská učitelka, antropoložka, publicistka, propagátorka multikulturní výchovy, aktivistka a divadelnice věnující se boalovskému divadlu utlačovaných) jehož součástí je i představení divadla utlačovaných (název inscenace bude teprve upřesněn)
17:30 – 18:20 Řvi potichu, brácho – IDI klub (GFK Plzeň)
Studentská inscenace představuje drama rodiny s autistickým synem, jejíž členové hledají rovnováhu mezi pomocí druhému a právem na vlastní život.

Starověká řemesla

Datum: 23. 10. 2018

Čas: 9:30 - 10:30

Místo konání: Na Zbořenci 7, Praha 2

Hosté ze Základní školy speciální Starostrašnická stráví dopoledne s dětmi ze školky, budou se na tématu starověkých řemesel společně seznamovat s různými výtvarnými technikami.

Příběhy dobré praxe

Datum: 24. 10. 2018

Čas: 13:00 - 15:00

Místo konání: Blanická 25, Praha 2

Příběhy dobré praxe

V průběhu Týdne pro Inkluzi bychom rádi přinesli několik příběhů dobré praxe z našich projektů, v rámci kterých se dlouhodobě věnujeme inkluzivním tématům, a to jak na mezinárodní úrovni, tak v českém prostředí.

Kurz: Nové přístupy k dětem s problémovým chováním

Začátek: 24. 10. 2018 - Konec: 25. 10. 2018

Čas: 9:00 - 17:00

Místo konání: Staroměstské nám. 1/4, Praha 1

Kurz: Nové přístupy k dětem s problémovým chováním

V kurzu se zaměříme na ty děti, které svým chováním matou dospělé, jež s nimi pracují. Nefunguje na ně přístup zaměřený na odměny a tresty. Našim základním cílem je vytvořit vztahy a zprostředkovat ostatním možnost, aby hlouběji přemýšleli o tom, proč děti s problémy v chování dělají to, co dělají. Jak my dospělí toto problémové chování ovlivňujeme nebo měníme. Jak na nás problémové chování působí a jakou reakci v nás vyvolává.

Naši žáci studující obor Pečovatelské služby stráví dopoledne s handicapovanými dětmi z místní MŠ Čtyřlístek. Společně budou tvořit ve výtvarných dílnách, které naše škola připraví, budeme zpívat písně s doprovodem el. piana. Svůj zpěv budeme doprovázet hrou na rytmicko melodické nástroje. Společně si zatancujeme jednoduché dětské tance. Dále děti z MŠ čeká seznámení se zobcovými flétnami všech velikostí, dále se hrou na lidový nástroj dudy. Pečovatelky dětem dále připraví občerstvení a budou se dětem z MŠ celý den věnovat.

Den sluníček, aneb sluníčko pro každého

Datum: 24. 10. 2018

Čas: 9:00 - 12:00

Místo konání: Hálkova 1140, Rumburk

Den sluníček, aneb sluníčko pro každého

Setkání dětí z předškolního klubu Koťátko Schrödingerova institutu, dětí z Mateřských škol v Rumburku a dětí z chráněného bydlení Pastelka ve Vilémově, při kterém se vytvoří “různobarevné” maximálně čtyřčlenné týmy v nichž budou zastoupeny děti z majority, děti romské, děti s fyzickým i mentálním postižením, které budou pod vedením pedagogů volného času vytvářet výrobky (kresby, básničky či výrobky z různých materiálů) na téma Sluníčko pro všechny. Výsledné výrobky budou oceněny odbornou porotou ve smyslu – každý výtvor je něčím nejlepší, každý vyhrává a každé dítě si zaslouží úspěch a pochvalu.

Přednáška paní H. Anttila z finské University of Applied Sciences v Jyväskylä. Přednáška bude v anglickém jazyku s tlumočením do češtiny.
Přednáška se zaměřuje na multikulturní prostředí a práci v něm, komunikaci a rozvoj multikulturních kompetencí.

AJ: In the lecture the people increase their skills to encounter and deal with multicultural issues. They enhance their ability to recognize cultural aspects and the challenges of multiculturalism in working and learning environments. They also increase their self-awareness of their own cultural sensitivity and competence.

budova PdF MU, Poříčí 31, Brno, uč. 30

Přednáška a seminář polské lektorky Marcjanny Nóżka probíhají v rámci kurzu Social Inclusion: Perspectives, Practices and Challenges within the Visegrad Region (https://inclusion.fss.muni.cz). Lektorka představí základní koncepty bezdomovectví a bude o nich se studenty diskutovat v kontextu teritoriálního chování. Podrobněji se bude zabývat tématy domova sociálně vyloučených lidí, inkluze ve vyloučených sousedstvích, identifikace s místem, prostorové identity.

Přednáší: Marcjanna Nóżka, Ph.D., Jagiellonian University, Institute of Sociology (Krakow, Poland)
Přednáška a seminář probíhají v angličtině.
Budova Fakulty sociálních studií, Joštova 10, uč. M011 (podzemí, naproti Krmítku)

Slyšíme, co jiní neslyší

Datum: 24. 10. 2018

Čas: 9:00 - 11:00

Místo konání: Spartakovců 1153, Ostrava-Poruba

Plánovanou aktivitou bude výtvarné tvoření žáků běžné školy a žáků se sluchovým znevýhodněním. Při setkání se žáci seznámí s alternativními způsoby komunikace, pokusí se navázat vlastní kontakty přirozenou formou a společně vytvoří výtvarnou kompozici s tématem Barev podzimu (Slyšíme, co jiní neslyší). V průběhu aktivity bude pořízená fotodokumentace i videosekvence zachycující postupný vznik společné tvorby a způsob komunikace mezi žáky s odlišnými možnostmi. V závěru se pokusíme vyjádřit své pocity z tvoření a společné aktivity evaluačním dotazníkem s alternativou smajlíků.

Podzimní tvoření

Datum: 24. 10. 2018

Čas: 15:30 - 18:00

Místo konání: Imrychova 937, Praha 4

Tvořivé odpoledne s rodiči dětí na téma podzimní čarování. V případě pěkného počasí se budou konat na zahradě MŠ.

Beseda bude o pracovním a studijním uplatnění nevidomých studentů v ČR a zahraničí. Besedy se zúčastní nevidomí studenti, kteří mají zkušenost se studiem v České republice i zahraničí i pracovní zkušenosti. V rámci besedy bude dán prostor diskusi a otázkám posluchačů.

Účastníci besedy z řad studentů: Bc. Vojtěch Polášek (student FI, Česká republika), Alibek Tokabayev (student FSS, Kazachstán)

Pořádají katedra ruského jazyka a literatury ve spolupráci s katedrou speciální a inkluzivní pedagogiky

budova PdF MU, Poříčí 7, uč. 5

Další setkání rodičů dětí s mentálním postižením v Centru Ouško – tentokrát zaměřené na počátek nového školního roku. Probereme co nového a pozitivního přinesl a jak se vypořádat s případnými problémy, změnami a obraty…jste srdečně zváni!

Seminář o inkluzivním vzdělávání

Datum: 24. 10. 2018

Čas: 15:30 - 17:00

Místo konání: Chodské nám. 1, Plzeň

Seminář o inkluzivním vzdělávání

Seminář se ze zdravotních komplikací lektora neuskuteční a proběhne v náhradním termínu, který bude stanoven později.

 

Seminář určený především pro studenty učitelských oborů a pedagogy z praxe k tématu “Specifika žáka v sociálně vyloučení lokalitě”.

Lektorem je Mgr. Vladimír Foist, bývalý ředitel certifikované inkluzivní (férové) školy, v současnosti expert pro oblast inkluzivního vzdělávání Vládního výboru (Agentury) pro sociální začleňování. Seminář je pořádán v rámci projektu OP VVV Cesty k inkluzi (CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000166).

Se vším co se děje, se dá něco dělat

Datum: 24. 10. 2018

Čas: 9:00 - 11:00

Místo konání: Pedf UK, Magdalény Rettigové 47/4, Praha 1

Společné tvořivé setkání studentů Praktické školy – Lycea a studentů speciální pedagogiky na PedF UK na téma “Jak zlepšit životní prostředí ve městě?”

Celým setkáním studenty z obou škol provedou poradci z tranzitního programu, v rámci kterého organizace Rytmus- od klienta k občanovi o.p.s. podporuje mladé lidi s postižením při přechodu ze školy do dalšího života.

Diskuze o sexualitě

Datum: 24. 10. 2018

Čas: 16:30 - 18:00

Místo konání: Londýnská 81, Praha

Setkání se skupinou lidí s mentálním postižením v organizaci Rytmus a budeme společně diskutovat o sexualitě a vztazích.

Den pro inkulzi

Datum: 25. 10. 2018

Čas: 8:00 - 17:00

Místo konání: Horní město 231, 793 44

V rámci Dne pro inkluzi budou po celý den probíhat aktivity a dílny zaměřené na přiblížení společného vzdělávání dětem základní a mateřské školy, rodičům i široké veřejnosti. Dále bude prezentována práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami formou dne otevřených dveří, výstavy prací dětí a žáků, besedou aktérů společného vzdělávání (pedagogové, rodiče, veřejnost, speciální pedagog).

Osvěta na FF UK

Datum: 25. 10. 2018

Čas: 12:30 - 14:00

Místo konání: náměstí Jana Palacha 2, Praha

Osvěta na FF UK v rámci semináře, určená studentům učitelství českého jazyka a literatury.
Akce bohužel nemůže být přístupná veřejnosti.

Workshop osobní asistence

Datum: 25. 10. 2018

Čas: 9:15 - 10:45

Místo konání: José Martího 269/31, Praha

Akce pro první ročníky studia APTV věnovaná tématu osobní asistence.

Otevřený workshop

Datum: 25. 10. 2018

Čas: 9:15 - 10:45

Místo konání: José Martího 269/31, Praha

Otevřený workshop o typech zdravotního postižením, kompenzačních pomůckách i předmětech denní potřeby.
Možnost vyzkoušet si jízdu na invalidním vozíku, pohyb s bílou holí, stolní hry pro nevidomé, komunikaci prstovou abecedou aj.

Akce je otevřená i veřejnosti.

Beluška – Šifra Mistra Brailla pro ZŠ

Datum: 25. 10. 2018

Čas: 9:00 - 10:45

Místo konání: Mohylová 1963, Praha 5

“Beluška – Šifra Mistra Brailla pro Vaši ZŠ, který přirozenou formou představuje život se zrakovým postižením. Cílem lektorů je nabídnout žákům pozitivní setkání s handicapovaným člověkem. Žáci mají možnost vyzkoušet zajímavé aktivity dočasně bez používání zrakového vjemu. Zpracováním svého prožitku přirozeně vyhodnotí situaci tak, že jednodušší pro život je být zdravý.”

Publikování překladu článku

Datum: 25. 10. 2018

Čas: 16:00 - 17:00

Místo konání: Karlínské nám. 12, Praha 8

Publikování překladu článku

Připravíme a zveřejníme překlad článku, ve kterém je popsán způsob zajištění podpory člověku s komplexními potřebami v jeho vlastním přirozeném prostředí. Autorem textu je mezinárodně uznávaný myslitel a autor konceptu Plánování zaměřené na člověka John O´Brien a Beth Gallagher, ředitelka agentury podpory samostatného bydlení.

Den otevřených dveří pro všechny v rámci TPI 2018

Datum: 25. 10. 2018

Čas: 15:00 - 17:00

Místo konání: MDK Horňák, 5. května 655, Sokolov

Hraní deskových her v MDK Horňák včetně návodu a pomoci, aby si mohl zahrát opravdu každý v rámci Týdne pro inkluzi 2018. Těšíme se na všechny, kteří dorazí. Pokud jste jen zvědaví, můžete se jen koukat, hrát vás nikdo nutit nebude. 😉

Vozíčkáři mezi námi

Datum: 25. 10. 2018

Čas: 8:00 - 12:30

Místo konání: Školní 541, Velké Hamry

Třída zahájí program krátkými filmy o postižených, dále hrami a diskuzemi o jejich začleňování do společnosti.

V 11 hodin nás navštíví vozíčkáři, kteří nám povypráví o svých problémech, nemocech, apod., následuje diskuze.

Pracovní snídaně s poslanci na téma “Jak se daří dětem se speciálními potřebami”

“Pracovní snídaně s poslanci má přispět ke zlepšení informovanosti o společném vzdělávání.
Téma společného vzdělávání se dnes často diskutuje a bohužel ne vždy je dáván prostor názorům, které jsou založené na tvrdých datech nebo pohledu rodičů, kteří mají s výchovou dětí se speciálními vzdělávacími potřebami přímou zkušenost. Na snídani budeme sdílet zkušeností, s čím se dnes potýkají děti se speciálními potřebami a jejich rodiče ve školství a jak v praxi funguje nový systém podpůrných opatření, na něž mají děti garantované právo již třetí školní rok.
Spolek Rodiče za inkluzi sdružuje rodiče dětí s různými vzdělávacími potřebami a věnuje se osvětě tématu společného vzdělávání. Zároveň pomáháme rodičům i dalším aktérům vzdělávání, kteří se dostávají do složitých situací ve školství. Usilujeme o to, aby rodiče byli skutečnými partnery při vzdělávání svých dětí. Nabízíme informace, poradenství a komplexní přístup podložený profesní i osobní (rodičovskou) zkušeností. Věříme, že společné vzdělávání je přínosné pro všechny děti a ve svých důsledcích také pro celou společnost.”

Beseda na téma „Život vozíčkářky s asistenčním psem”

Datum: 25. 10. 2018

Čas: 10:00 - 11:50

Místo konání: Poříčí 31, Brno

…aneb “Vážně a nevážně o životě na vozíku se psím kamarádem.”
Beseda představí příběh paní Květy, která je po úrazu upoutána na invalidní vozík. Má toho nejlepšího parťáka – asistenčního labradora Plaxe. Paní Květa bude mluvit o radostech a strastech člověka, kterého ze dne na den překvapila nová situace. Povídat si s ní bude její sousedka, která život na vozíku dobře zná z pohledu manželky těžce nemocného muže. Obě dámy doufají, že všechny posluchače přesvědčí, že když není člověk sám, dají se těžkosti zvládat i s humorem. Součástí besedy budou ukázky toho, co Plax dokáže. Prostor bude dán diskusi a otázkám posluchačů.

Účastnice besedy: Květa Krčmařová, ve spolupráci s KSIP PdF MU

budova PdF MU, Poříčí 31, uč. 32

Hry bez hranic

Datum: 25. 10. 2018

Čas: 8:00 - 12:00

Místo konání: Cvrčovice 131, Jihomoravský kraj

Soutěžní zápolení žáků ve smíšených týmech různých ročníků a učebních oborů. V každém týmu budou začleněni žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními. Tato aktivita bude obsahovat sportovní zápolení, překonávání různých překážek spoluprací všech členů týmů. Disciplíny žáky pobaví a přimějí je ke vzájemné komunikaci, pomoci a spolupráci.

Společné vzdělávání v praxi MŠ

Datum: 25. 10. 2018

Čas: 15:00 - 17:00

Místo konání: Wellnerova 256/25, Olomouc

V rámci semináře bude kladen důraz na verbální a neverbální složku komunikace mezi pedagogem a žákem. Zaměříme se na žáky s potřebou podpůrných opatření a na nejčastější chyby v komunikaci. Seznámíme se s praktickými doporučeními pro rozvoj komunikačních dovedností vedoucích k efektivnímu komunikačnímu procesu.

Více zde: http://www.inkluzevpraxi.cz/prehled-akci-vsechny-akce

Projektový den “Zahrada snů”

Datum: 26. 10. 2018

Čas: 8:00 - 13:00

Místo konání: Chotýšany 49

V pátek proběhne na naší škole projektový den s tématem “Zahrada snů”. Děti budou rozděleny do skupin (včetně integrovaných dětí) a budou si projektovat svou “Zahradu snů”. Minulý rok proběhla přístavba školy, která se rozrostla na původní školní zahradu. Nyní je potřeba vymyslet zahradu novou, na čemž se budou velkou měrou podílet naše děti.

Možnosti a limity společného vzdělávání v pedagogické praxi

Datum: 26. 10. 2018

Čas: 9:30 - 13:00

Místo konání: Pospíšilova 365/9, Hradec Králové

Tentokrát se zaměříme na praktické aspekty společného vzdělávání dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a to z pohledu pedagogických pracovníků ZŠ. V rámci semináře bude vytvořen prostor pro společné sdílení zkušeností pedagogů participujících na edukaci dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Diskutovány budou možnosti a meze společného vzdělávání.

Více: http://www.inkluzevpraxi.cz/prehled-akci-vsechny-akce

Představení zdárného začlenění žáka s postižením

Datum: 26. 10. 2018

Čas: 8:00 - 12:00

Místo konání: Konečná 1884, Havlíčkův Brod

Představení zdárného začlenění žáka s postižením

Návštěva ZŠ Konečná, Havlíčkův Brod s učněm z oboru malíř s Atypickým autismem, lehkou mentální retardací a ADHD, který přišel na obor ze ZŠ Konečná. Představení zdárného začlenění žáka s postižením na SPŠS. Návštěva proběhne za účasti matky a asistentky pedagoga.

Přednáška seznámí se zkušenostmi s realitou osobní asistence, pozornost bude věnována vztahu mezi asistentem a klientem a možným rizikům, která v tomto vztahu nastávají. Také se však bude mluvit o tom, co krásného práce osobního asistenta může přinášet. V rámci přednášky bude prostor pro otázky a diskusi.

Přednáší: Ing. Bc. Jarmila Vokálová, Domov pro mne, z.s., ve spolupráci s IVIV PdF MU
budova PdF MU, Poříčí 31, uč. 34

Společné aktivity žáků ZŠ, ZŠP a ZŠS

Datum: 26. 10. 2018

Čas: 10:00 - 11:00

Místo konání: Slezská 200, Orlová - Poruba

Naše škola vzdělává žáky na ZŠ, ZŠP i ZŠS. Třídní učitelky zorganizovaly aktivity, které propojily společné vzdělávání žáků našich škol.
První z nich: společné kreslení a společné vaření.

Přednáška a workshop o výuce ruského jazyka pro studenty se zrakovým postižením. Workshopu se zúčastní Mgr. Martina Baláková, slabozraká absolventka MU, která tři roky studovala ruštinu. Na workshopu budou představeny metodické rady a praktické postupy přípravy studijních materiálů pro slabozraké studenty. Účastníci se seznámí s počítačovými nástroji, softwary a pomůckami, které umožňují slabozrakým studentům pracovat s tištěnými texty a textovými editory.

Pořádá katedra ruského jazyka a literatury PdF MU
budova PdF MU, Poříčí 9, Ruské centrum, 5. patro

Být odlišný je normální

Datum: 27. 10. 2018

Čas: 17:00 - 18:30

Místo konání: Klub Sedmička - Mánesova 7, Cheb

Být odlišný je normální je setkání občanů, které zajímá život lidí se zdravotním znevýhodněním. Vyslechneme ne moc dlouhou přednášku na dané téma od speciálního pedagoga Západočeské univerzity Plzeň. Seznámíme se s lidmi, kteří nyní bydlí mezi námi a předtím mnoho let žili v ústavním zařízení. K dispozici bude pracovník Rytmusu – od klienta k občanovi o.p.s. s informacemi, jak jsou tito lidé podporování v běžném životě. Bude prostor ke sdílení, otázkám a odpovědím.

Setkání na Seebergu

Datum: 27. 10. 2018

Čas: 13:00 - 16:00

Místo konání: Ostroh 18, Poustka (Karlovarský kraj)

Setkání na Seebergu

V sobotu 27. 10. 2018, od 13:00 do 16:00 se hrad Seeberg stane místem pro zajímavá setkání.

V rámci projektu Týden pro inkluzi a ve spolupráci s o. p. s. Rytmus, se v areálu hradu budete mít možnost setkat s osobami s handicapem a zkusit nahlédnout do jejich života.
Připravena také bude speciální inscenovaná prohlídka hradu, které se ujme sám hradní pán s jeho chotí.
Potěšit se budete moci nákupem výrobků ze sociálně – terapeutických a chráněných dílen, či drobného občerstvení.

Vstupné volné.
Přijďte také Vy užít si barevné podzimní odpoledne na Seebergu a poznat naši společnost v celé její pestrosti.

Job Inclusion

Datum: 27. 10. 2018

Čas: 9:00 - 17:00

Místo konání: Madrid, Španělsko

Job Inclusion

Stejně jako další evropské organizace, se Rytmus – od klienta k občanovi, o. p. s. zúčastní mezinárodního semináře s názvem Job inclusion (začleňování v práci), kde vystoupí ředitelka organizace Pavla Baxová s příspěvkem zaměřený na témata:

 • tranzitní program jako příprava pro zaměstnání
 • příklady lidí s Downovým syndromem
 • využití různých způsobů pro získání zaměstnání u lidí s Downovým syndromem (spolupráce se zaměstnavateli, komunitní sociální práce, využití sociálních sítí a osvětové akce na podporu zaměstnávání lidí s postižením)

Nevidím, ale zvládnu to

Datum: 31. 10. 2018

Čas: 8:00 - 12:00

Místo konání: Novolíšeňská 10, Brno

Setkání se zástupci Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Kyjov, kteří už tradičně do naší školy jezdí s výukovým programem “Nevidím, ale zvládnu to”. Představují našim žákům 4. a 5. ročníků rozličné pomůcky denní potřeby, psací pomůcky, moderní technologie, simulační brýle, prostorovou orientaci apod. Vše funguje formou stanovišť, na kterých si naši žáci vše zkoušejí, hmatají atd.

V návaznosti na tuto dlouhodobou spolupráci se SONS Kyjov jsme se také v říjnu zapojili do celostátní sbírky Bílá pastelka na nevidomé a slabozraké se konala 17.10.2018, ve které jsme vybrali odhadem přes 11 000 Kč.

Inkluze pro naši školu znamená i opačný proces – tedy nejen začleňování mezi běžné žáky, ale taktéž vzdělávání těchto “běžných” žáků o populaci znevýhodněných/postižených. V inkluzi spatřujeme i tento širší rozměr.

Uprchlíci u nás a v Evropě – současná situace a možnosti podpory

Datum: 6. 11. 2018

Čas: 16:00 - 17:30

Místo konání: Veveří 470/28, Brno

Uprchlíci u nás a v Evropě – současná situace a možnosti podpory

V rámci předmětu Úvod do výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka věnujeme jednu přednášku hostům z UNHCR Praha a z OPU (Organizace pro pomoc uprchlíkům), kteří nám přiblíží situaci jedné z cílových skupin, jíž se čeština jako druhý/cizí jazyk týká. Tedy situaci uprchlíků, žadatelů o mezinárodní ochranu a držitelů mezinárodní ochrany. Zajímají nás možnosti podpory této cílové skupiny, a to především v oblasti výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka.

Beseda O lidech se sluchovým postiženým a o znakovém jazyce – pro ZŠ

Datum: 9. 11. 2018

Čas: 8:00 - 10:00

Místo konání: Španielova 1111, Praha 6

Žáci 2. tříd ZŠ se dozvědí o světě neslyšících, budou se moci zeptat na to, co je zajímá. V neposlední řadě se naučí pár znaků.