Barevný trojboj

Začátek: 22. 10. 2018 - Konec: 26. 10. 2018

Čas: 8:00 - 12:35

Místo konání: Květnového vítězství 57/17, Praha 4

Společenská hra zaměřená na vztahy, emoce, sociální chování. Jsou možné týmové varianty i s hra pro jednotlivce. Hodiny nelze vyznačit – bude probíhat v různých třídách a při skupinové nápravě v průběhu celého týdne.
Na počátku jsou ti barevné balíčky karet – v zeleném jsou popsány situace, které vyvolávají určitou emoci, hráč si přečte zadání a pokusí se ostatním vysvětlit, jakou emoci prožívá a proč. Oranžové kartičky popisují situaci, kde úkolem je zjistit, co v dané situaci špatně, růžové karty popisují situaci a úkolem dětí je rozhodnout a popsat, jak by se zachovaly. Pokud je odpověď dostačující, hráč (nebo tým) dostane bod odpovídající barvy. Tým, který získá celkem 9 bodů (od každé barvy tři) vyhraje.
Cílem je nácvik komunikace, schopnosti hovořit o svých pocitech a potřebách, dovednosti zaujímat správné postoje, rozvoj empatie.
Školní psycholožka a školní speciální pedagožka použijí hru v rámci své skupinové práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a dále bude v daném týdnu využita ve třídách, které budou pro danou aktivitu vybrány z důvodu vztahových problémů apod.

Autor příspěvku: admin