Týden inkluze, aneb díváme se na svět stejnýma očima

Začátek: 22. 10. 2018 - Konec: 23. 10. 2018

Čas: 8:00 - 12:00

Místo konání: Černčice 42, Petrohrad

Projektového dne se zúčastní děti a žáci ze ZŠ a MŠ Petrohrad.

První den bude pracovat každá třída ve svých kmenových třídách, kde jim paní učitelky vysvětlí pojmy handicap, tělesné postižení, mentální postižení, představí jim jednotlivá postižení. Vytvoří společnou koláž, shlédnou krátká videa.

Druhý a třetí den se budou věnovat jednotlivým tělesným postižením, kde své činnosti a aktivity, vyučující předměty budou vykonávat, jako kdyby oni sami byli v pozici znevýhodněného. Například se pokusí malovat nohama, ústy, se zavázanýma očima, Představí si, jak nevidomí píší, počítají, čtou.
Sportovní aktivity se pokusí zvládnout za pomoci vozíčkářského křesla a mnohé další. Školáci si na závěr vytvoří knížky na klín, čímž ověříme znalosti za uplynulé dny. Naší školu navštěvují žáci nejrůznějšího postižení. Ostatní je vnímají jako své kamarády a partnery. Je ale dobré znovu připomenout, že jsou lidé se znevýhodněním, kteří mají stejná práva, povinnosti jako my všichni ostatní.

Autor příspěvku: admin