Přidejte se

Jak se zapojit do Týdne pro inkluzi?

1. Inspirujte se našimi návrhy níže a vymyslete aktivitu na podporu inkluze.
2. Využijte naše materiály a podporu pro uspořádání a propagaci akce.
3. Nezapomeňte nám o chystaném programu dát vědět.
4. N
atočte vaše aktivity a udělejte společné fotky.

 K Týdnu pro inkluzi 2018 se můžete připojit i symbolicky, bez velkého programu a akcí. I tak budeme rádi, když nám dáte vědět – mailem, telefonicky nebo kontaktním formulářem 🙂

Školy
Organizace a spolky
Veřejné instituce
Rodiče

Školy

Mateřské školy

 • uspořádejte společné odpoledne rodičů a dětí se znevýhodněním či postižením
 • pozvěte rodiče a děti  na setkání do vaší školky
 • iniciujte setkání dětí navštěvujících běžné školy a dětí ze speciálních škol
 • zorganizujte společnou výtvarnou, divadelní nebo hudební činnost, která umožní propojení všech dětí bez rozdílu
 • zorganizujte společný výlet nebo jinou volnočasovou aktivitu, která k sobě přivede děti, aniž by bylo zvýrazňováno jejich znevýhodnění či postižení
 • zveřejněte na svých webových stánkách a sociálních sítích pozvánku k Týdnu pro inkluzi

 

 

Základní a střední školy

 • realizujte společnou výuku, společnou tvořivou, uměleckou nebo jinou činnost
 • navrhněte a uskutečněte společný projekt žáků běžné školy a školy speciální
 • navštivte školy, které začleňují děti se znevýhodněním
 • zorganizujte společné sportovní klání nebo outdoorovou aktivitu, která k sobě přivede žáky bez rozdílu
 • napište text, namalujte obrázky, zahrajte divadlo reflektující situaci se začleňováním dětí s postižením
 • vyzkoušejte si „jiné“ formy komunikace se žáky a studenty např. znakovou řeč, Braillovo písmo, komunikační tabulku apod.
 • napište se žáky a studenty text na téma: „Jak se cítím, když nejsem součástí skupiny?“,  následně na téma diskutujte
 • zhlédněte film s tématem zapojování lidí s postižením, znevýhodněním a diskutujte s žáky o jejich pocitech a myšlenkách
 • vyzkoušejte si hraní rolí: „Jaké to je být… nevidomý, neslyšící, dítě s omezenou možností pohybu, žákem s odlišným mateřským jazykem apod.
 • prozkoumejte se žáky a studenty veřejný prostor v okolí školy a zjišťujte, jak je přístupný (bezbariérový) lidem s postižením, navrhněte změny a nápady zašlete na příslušný obecní či městský úřad
 • napište esej na téma podpory soužití a dobrých, přátelských vztahů mezi lidmi například „Jak být dobrý přítel?“, „Co oceňujeme, když se s někým kamarádíme?“ „Jakých hodnot ve společnosti si ceníme?“ apod.
 • pozvěte člověka se znevýhodněním do školní výuky a podpořte žáky k diskusi o zkušenostech života s hendikepem
 • seznamte žáky a studenty s technologiemi a kompenzačními pomůckami, které pomáhají lidem s postižením
 • zjišťujte, jaké organizace se věnují podpoře lidí se znevýhodněním nebo postižením
 • zveřejněte na svých webových stánkách a sociálních sítích pozvánku k Týdnu pro inkluzi

 

Vyšší odborné a vysoké školy

 • promítněte film s tématem zapojování lidí s postižením, znevýhodněním, uspořádejte následnou diskusi
 • sepište esej na téma společného vzdělávání např. „Jak si představuji inkluzivní třídu?“, „Jaká je role asistenta pedagoga?“, „Jak se cítí dítě se znevýhodněním v běžné třídě?“ apod.
 • uspořádejte workshop o využití nástrojů a metod při společném vzdělávání např. Plánování zaměřené na člověka (Profil na jednu stránku, Kruh přátel)
 • uspořádejte prezentaci o technologiích a kompenzačních pomůckách, které pomáhají lidem s postižením
 • uspořádejte diskusi s člověkem se znevýhodněním či s odborníkem na společné vzdělávání z České republiky i ze zahraničí
 • pozvěte státní zástupce, kteří se tématem inkluze ve škole zabývají
 • uspořádejte společnou aktivitu ve spolupráci s nestátními neziskovými organizace či státními institucemi, které se věnují podpoře lidí se znevýhodněním nebo postižením (seminář, workshop, diskuse)
 • společně vytvořte pomůcky a nástroje využitelné při výuce a nabídněte je základním školám
 • navštivte školu, která začleňuje děti se znevýhodněním
 • zveřejněte na svých webových stánkách a sociálních sítích pozvánku k Týdnu pro inkluzi
Školy

Organizace a spolky

Dětské kroužky a oddíly

 • pozvěte děti se znevýhodněním do skautského, turistického oddílu nebo do zájmového kroužku
 • zorganizujte společný výlet nebo jinou volnočasovou aktivitu, která k sobě přivede děti, aniž by bylo zvýrazňováno jejich znevýhodnění či postižení
 • zorganizujte společné sportovní klání nebo outdoorovou aktivitu, která k sobě přivede děti bez rozdílu
 • prozkoumejte s dětmi prostor v okolí klubovny a zjišťujte, jak je přístupný (bezbariérový) lidem s postižením, navrhněte změny a nápady zašlete na příslušný obecní či městský úřad
 • zapojte rodiče a další sdružení, podporující začleňování dětí se znevýhodněním či postižením,
 • spojte se školami a domluvte si návštěvu v místní škole
 • zveřejněte prohlášení, kterým se přihlásíte k principům inkluze
 • zveřejněte na svých webových stánkách a sociálních sítích pozvánku k Týdnu pro inkluzi

Základní umělecké školy

 • zorganizujte společnou výtvarnou, divadelní nebo hudební činnost, která umožní propojení všech dětí bez rozdílu, můžete se domluvit na spolupráci se speciální školou ve vašem okolí
 • zařaďte do programu dramatického kroužku hraní rolí: „Jaké to je být… nevidomý, neslyšící, dítě s omezenou možností pohybu, žákem s odlišným mateřským jazykem apod.
 • zkuste si ve výtvarném kroužku malování ústy nebo nohou
 • přihlaste se ke zvoleným bodům Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, Salamanské deklarace a rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva týkající se inkluze ve vzdělávání
 • zveřejněte na svých webových stánkách a sociálních sítích pozvánku k Týdnu pro inkluzi

Umělecké soubory

 • nastudujte jako představení pro školy hru, kde se objevuje téma postižení, jinakosti, vzájemné pomoci a empatie
 • pozvěte na zkoušku vaší kapely, orchestru, divadelního či tanečního souboru děti ze speciálních škol nebo třídy z běžných škol, které začleňují děti se znevýhodněním. Připravte pro ně workshop nebo jiný zajímavý program
 • prozkoumejte prostory svého divadla, kina, kulturního sálu a zamyslete se, jak ho lépe zpřístupnit dětem se znevýhodněním (bezbariérovost, tlumočení do znakového jazyka, přístupnost pro nevidomé apod.)
 • zveřejněte na svých webových stánkách a sociálních sítích pozvánku k Týdnu pro inkluzi

Ostatní neziskové organizace

 • zveřejněte prohlášení, kterým se přihlásíte k principům inkluze
 • oceňte zařízení, sdružení, která se inkluzí dlouhodobě zabývají
 • spojte se školami a domluvte si návštěvu v místní škole
 • iniciujte diskusi či besedu o společném vzdělávání
 • pozvěte rodiče a děti do mateřského centra či jiného zařízení věnujícího se zejména dětem s handicapem
 • věnujte se tématu společného vzdělávání na svém webu, Facebooku apod. v době Týdne pro inkluzi (22. – 28. října) – můžete zveřejnit videa, příběhy z praxe apod.
 • přihlaste se ke zvoleným bodům Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, Salamanské deklarace a rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva týkající se inkluze ve vzdělávání
 • zveřejněte na svých webových stránkách a sociálních sítích pozvánku k Týdnu pro inkluzi
Organizace a spolky

Veřejné instituce

 • pozvěte žáky, studenty škol a jejich učitele ke společné besedě na téma společné vzdělávání
 • zveřejněte a přihlaste se ke zvoleným bodům Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, Salamanské deklarace a rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva týkající se inkluze ve vzdělávání
 • promítněte tematický film a uspořádejte následnou diskusi s odborníky a lidmi se zkušenostmi se začleňováním
 • uspořádejte autorské čtení
 • pozvěte osobnosti s postižením na společnou diskusi s dětmi a učiteli
 • oceňte zařízení, sdružení, která se inkluzí dlouhodobě zabývají
 • zveřejněte na svých webových stánkách a sociálních sítích pozvánku k Týdnu pro inkluzi
Veřejné instituce

Rodiče

 • zjistěte, jaké organizace a instituce se věnují podpoře lidí se znevýhodněním nebo postižením
 • zajděte do školy pozdravit pedagoga, který učí Vaše dítě, a udělejte společnou fotku
 • popište vlastní pozitivní zkušenost ze školy, kde se učí vaše dítě
 • napište o svém učiteli článek do místních novin, pošlete pochvalu učitelům
 • navrhněte a uspořádejte diskusi o přínosech společného vzdělávání, podělte se o svou zkušenost s ostatními rodiči
 • pozvěte kamarády Vašeho dítěte na návštěvu nebo uspořádejte společný výlet či hru
 • uspořádejte koncert, piknik, večírek či slavnost
 • popište vlastní pozitivní zkušenost ze školy, kde se učí vaše dítě – stačí obyčejný příspěvek na Facebooku, nezapomeňte přidat hashtag #tydenproinkluzi
Rodiče