testovací kurz

$9900

Kategorie:

10 skladem (dostupné na objednávku)

Pick an event on the calendar:

Popis

Kurz poskytne současným i budoucím asistentům pedagoga kvalifikovaný vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí a vybaví je znalostmi a dovednostmi pro práci s nimi. Absolvováním kurzu získáte oprávnění pro vykonávání pozice asistent pedagoga.

Kurz se skládá ze 4 povinných bloků:
04. – 06. října 2021
18. – 20. října 2021
08. – 10. listopadu 202122. – 24. listopadu 2021Předpokládáme, že kurz bude moci proběhnout prezenční formou. Pokud by to nařízení vlády neumožňovala, jsme připravení kurz vést on-line prostřednictvím videokonferencí a e-learningového portálu.

Rozsah kurzu:

  • 80 hodin přímé teoretické výuky rozložené do 4 bloků výuky vždy od 9:00 do 17:00
  • 40 hodin praxe ve škole – praxe se vykonávají během kurzu či po absolvování kurzu dle stanovených kritérií, informace k praxím studenti obdrží první den konání
  • individuální studium a zpracování zadaných úkolů prostřednictvím e-learningového portálu

Akreditace:

Kurz Studium pro asistenta pedagoga je akreditovaný MŠMT ČR pod č.j. MSMT – 39985/2020-2-994.

Autor příspěvku: admin