2013
4. ročník

Krátký přehled aktivit, které se první listopadový týden roku 2013 po celé ČR konaly.

V pátek 1. listopadu připravila speciální projektový den Základní škola Hluboká v Ústí nad Labem. Záměrem projektového dne, jenž nese název „Škola není tak malá, aby nepojala mnoho přátel“, bylo propojit nejrozmanitějšími aktivitami žáky napříč ročníky, aby tak pronikli do problematiky společného soužití.

V neděli 3. listopadu se k Týdnu pro inkluzi připojila také Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, a to benefičním koncertem „Praha vítá Japonsko“. Koncert se konal od 19 hodin v prostorách Smetanovy síně v Obecním domě v Praze. V prvním listopadovém týdnu rovněž vyšlo 3. číslo časopisu Plus 21 a uskutečnil se seminář pro pečující osoby a pedagogy o výuce matematiky a čtení u dětí s DS (14. listopadu Praha).

V pondělí 4. listopadu pořádala Základní škola Úvaly projektový den na téma „zdravá výživa“. Projektového dne se zúčastnili žáci ze základní školy praktické a zapojí se tak do výuky společně se svými vrstevníky ze ZŠ Úvaly.

Od pondělí 4. listopadu žáci ZŠ v Ostravě Mariánských Horách natáčeli video o zkušenostech s inkluzí s žáky Soukromé speciální školy z Železárenské ulice. Video připravili žáci 5. ročníku a na závěr týdne jej promítali svým spolužákům a rodičům na mimořádné třídní schůzce.

ZŠ Měcholupy zapojila do Týdne pro inkluzi 2013 všechny žáky a zaměstnance školy. Od 4. do 8. listopadu byl pro jednotlivé ročníky připraven speciální program, v rámci kterého si první stupeň formou her vyzkoušel roli, jaké to je, mít nějaké znevýhodnění (např. zrakové, sluchové, pohybové). Starší ročníky psály úvahy a eseje na téma odlišnosti a podpory společného soužití.

ZŠ Kamýk nad Vltavou připravil v celém prvním listopadovém týdnu společné vyučování, kdy se žáci speciálních tříd zúčastnili vyučování v běžných třídách 1. stupně ZŠ, a to v těchto vyučovacích předmětech: výtvarná, hudební, pracovní, tělesná výchova a prvouka. Ve středu v tomto týdnu ve škole probíhala Canisterapie, které se rovněž zúčastnili společně i individuálně žáci speciálních i běžných tříd.

Studenti oboru sociální práce VOŠ Cheb podpořili v Týdnu pro inkluzi začleňování lidí se znevýhodněním do přirozeného prostředí zcela prakticky, neboť měli za úkol zrealizovat aktivitu, jejímž prostřednictvím se konkrétní člověk zapojil tak, jak si sám přeje a bez účasti a pomoci druhého člověka by to pro něj nebylo dostupné. Každý student oslovil dle svého uvážení člověka, který neměl rovný přístup k „běžným zážitkům všedního života“ z jakéhokoli důvodu (z důvodu věku, postižení, socio-kulturního znevýhodnění, finanční nouze…). Student pak byl takovému člověku prostředníkem i pomocníkem v realizaci jeho přání a natočil tuto událost na chytrý telefon, foťák či kameru. Tento společný zážitek sestříhal a okomentoval tak, aby vznikl filmový mini dokument v rozsahu 3–5 minut. Příběhy byly zveřejněny na společném kanále Youtube a jsou dostupné všem bez omezení.

Autor příspěvku: admin