2006
1. ročník

Když naše kampaň v roce 2006 začínala, bylo slovo inkluze známé víceméně jen odborníkům. Děti s postižením nebo s jinými zvláštními potřebami jste v běžných třídách potkali jen výjimečně a pro jejich rodiče bylo obtížné sehnat pro ně potřebnou podporu a pomoc. Povolání asistenta učitele bylo jen málo známé. Rozhodli jsme se to změnit a představit v Týdnu pro inkluzi […]

2008
2. ročník

Mezinárodní akce „Nesedávej panenko v koutě  aneb Týden pro inkluzi“ proběhla v týdnu od 29. září do 5. října 2008. Týden vyhlašoval Rytmus a Quip – Společnost pro změnu. Vyzýváme všechny základní a mateřské, střední a vysoké školy, ziskové i neziskové organizace, amatérské i profesionální spolky …přidejte se a podpořte myšlenku „společného vzdělávání“. Prostřednictvím společných zážitků a zkušeností […]

2010
3. ročník

  Rytmus, o.s. v roce 2010 již potřetí vyhlásil „Týden pro inkluzi“. Tentokrát se v rámci této akce rozhodl uspořádat odbornou diskusi o problematice inkluzívního vzdělávání u nás. Konala se v pražském Jazz Clubu Reduta, kde se 29.11. 2010 sešli zástupci pedagogů, pracovníků speciálních pedagogických center,  ředitelů škol, neziskovek, krajských úřadů, účast přijala také paní poslankyně Lenka Kohoutová, […]

2013
4. ročník

Krátký přehled aktivit, které se první listopadový týden roku 2013 po celé ČR konaly. V pátek 1. listopadu připravila speciální projektový den Základní škola Hluboká v Ústí nad Labem. Záměrem projektového dne, jenž nese název „Škola není tak malá, aby nepojala mnoho přátel“, bylo propojit nejrozmanitějšími aktivitami žáky napříč ročníky, aby tak pronikli do problematiky společného soužití. […]

2016
5. ročník

  Jak celá akce probíhala? Rytmus – od klienta k občanovi, o. p. s. vyhlásil výzvu, kterou vyzval školy, mimoškolská zařízení, rodičovské iniciativy, neziskové organizace a veřejné instituce, aby se k myšlence inkluze připojily a během Týdne pro inkluzi zorganizovaly vlastní aktivitu na podporu inkluzivního vzdělávání. Nápadům, jak se zapojit, se meze nekladly. Školy i další instituce […]

2018
6. ročník

Šestý ročník celostátní kampaně Týden pro inkluzi, která propaguje myšlenku společného vzdělávání všech dětí, proběhl od 22. do 28. října. Vyhlásila ho letos už pošesté obecně prospěšná společnost Rytmus – od klienta k občanovi a zapojilo se přes 60 škol, organizací a institucí z celé republiky. Ve všech krajích Česka proběhl koncem října Týden pro […]